• Print
 • Bookmark and Share

Kongres 2016

Kongressen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, for så vidt at de ikke bringes til urafstemning.

Jordemoderforeningen holdt ordinær kongres den 21. november 2016 med denne dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af kongressens forretningsorden
 • Valg af to referenter
 • Valg af stemmetællere
 • Aflæggelse af hovedbestyrelsens beretning
 • Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 • Indkomne forslag og fremtidigt virke
 • Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder kontingent
 • Valg at statsautoriseret revisor
 • Valg af kritisk revisor
 • Eventuelt

Læs referat fra kongressen


Hovedbestyrelsens beretning

Beretningen dækker perioden juni 2014 til juni 2016.
Læs beretningen


Beretning

Hovedbestyrelsens beretning skal diskuteres på kongressen

Læs beretningen