• Print
  • Bookmark and Share

Hovedbestyrelse

Her kan du læse om hovedbestyrelsen og fx se, hvornår de har møder.

Mellem kongresserne ledes Jordemoderforeningen af en hovedbestyrelse. Den består af formand, næstformand, formændene fra Jordemoderforeningens kredse samt formanden for lederkredsen - i alt otte hovedbestyrelsesmedlemmer.
Formand og næstformand er valgt ved urafstemning blandt samtlige medlemmer. Valget gælder en periode på fire år. Kredsformænd vælges lokalt ved urafstemning i kredsen for en periode af to år.


Til toppen


Mødeplan 2020

Den 13.-14. januar HB-møde

Den 2. marts Landskonference for kredsbestyrelser

Den 25. marts HB-møde

den 22. april HB-møde

Den 9. juni HB-møde

Den 28.-29. september Kongresforberedende HB-nøde

Den 8. november HB-møde

Den 9. november Kongres


Hent materiale

Her findes materiale til hovedbestyrelsesmøderne.  Materialet er forbeholdt medlemmerne af hovedbestyrelsen.
Kræver login.

Brugerlogin

Indtast dit medlemsnummer og de første seks cifre i dit CPR-nummer for at logge ind :
Log ind

Udvalg

Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Hovedbestyrelsens medlemmer fremsætter forslag til, hvem man ønsker placeret i de forskellige udvalg. I tilfælde af, at der bringes flere emner i forslag end antallet af medlemmer i det/de pågældende udvalg, finder der skriftlig afstemning sted om udvalgsposter blandt de foreslåede emner.
I de af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg skal hovedbestyrelsen være repræsenteret med mindst 1 medlem.