• Print
  • Bookmark and Share

Hovedbestyrelse

Her kan du læse om hovedbestyrelsen og fx se, hvornår de har møder.

Mellem kongresserne ledes Jordemoderforeningen af en hovedbestyrelse. Den består af formand, næstformand, formændene fra Jordemoderforeningens kredse samt formanden for lederkredsen - i alt otte hovedbestyrelsesmedlemmer.
Formand og næstformand er valgt ved urafstemning blandt samtlige medlemmer. Valget gælder en periode på fire år. Kredsformænd vælges lokalt ved urafstemning i kredsen for en periode af to år.


Til toppen


HB møder i 2017

Alle møder ligger kl. 9.00 til 16.00 i Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads 30, København (dog ikke de virtuelle møder 

  • 19. januar HB møde
  • 27. februar Virtuelt HB møde
  • 3.-4. april  HB møde
  • 30. maj Virtuelt HB møde
  • 13.-14. september HB møde
  • 2. oktober Virtuelt HB møde
  • 23,. oktober HB møde

Hent materiale

Her findes materiale til hovedbestyrelsesmøderne.  Materialet er forbeholdt medlemmerne af hovedbestyrelsen.
Kræver login.

Brugerlogin

Indtast dit medlemsnummer og de første seks cifre i dit CPR-nummer for at logge ind :
Log ind

Udvalg

Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Hovedbestyrelsens medlemmer fremsætter forslag til, hvem man ønsker placeret i de forskellige udvalg. I tilfælde af, at der bringes flere emner i forslag end antallet af medlemmer i det/de pågældende udvalg, finder der skriftlig afstemning sted om udvalgsposter blandt de foreslåede emner.
I de af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg skal hovedbestyrelsen være repræsenteret med mindst 1 medlem.