• Print
 • Bookmark and Share

DSA

DSA 'Din Sundhedsfaglige A-kasse'

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse er for beskæftigede, ledige og efterlønsmodtagere indenfor sundhedsområdet.

DSA blev etableret i 1980 og har i dag over 88.000 medlemmer. Medlemmerne er jordemødre, bioanalytikere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, radiografer og sygeplejersker.

DSA’s arbejdsområder er dagpenge, efterløn, orlov, jobformidling og socialrådgivning.

Jordemoderforeningen stiller ikke krav om, at du skal være medlem af en a-kasse, men hvis du vil være medlem af en a-kasse, så anbefaler vi, at du vælger DSA.

Læs mere på www.dsa.dk

Dagpenge

Er du ledig, har du som medlem af DSA mulighed for at få dagpenge, hvis du opfylder disse betingelser:

 • have været medlem af DSA i mindst et år. Er du overflyttet fra en anden a-kasse, kan din tidligere medlemsperiode medregnes
 • du skal have arbejdet i 1.924 timer inden for de seneste tre år. Det svarer til et års fuldtidsarbejde. Er du deltidsforsikret, er kravet 1.258 timer. Arbejdet skal være udført i en periode, hvor du har været medlem af en a-kasse
 • stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt arbejdssøgende
 • være tilmeldt jobnet.dk som ledig fra din første ledighedsdag

Du optjener ret til feriedagpenge hvis du:

 • Har modtaget dagpenge fra en a-kasse
 • Har modtaget syge-eller barselsdagpenge fra kommunen / pr. 1. januar 2013 fra Udbetaling Danmark (www.borger.dk/barselsdagpenge)

Læs mere på DSA's hjemmeside www.dsa.dk

Efterløn/efterlønsbevisevis

Læs på DSA's hjemmeside om efterløn

Jobformidling

Som medlem af DSA har du din egen jobformidling. DSA’s jobformidling er et supplement til Jobcentrene.

Hvis du bliver ledig, skal du tilmelde dig på www.jobnet.dk på din første ledighedsdag, så får DSA automatisk besked.

Socialrådgivning

DSA har sin egen socialrådgivning.

Kontakt DSA’s socialrådgivere, hvis du har spørgsmål af social karakter. Det vil typisk være i forbindelse med længerevarende sygdom, der kan gøre det svært for dig eller helt hindre dig i at arbejde.

DSA vejleder om sygedagpenge, arbejdsprøving, revalidering, fleksjob og førtidspension mv.

Gratis medlemskab for studerende under 30 år

Hvis du melder dig ind i DSA, mens du studerer og opfylder en række betingelser, kan du få dagpenge fra første dag, efter du har afsluttet din uddannelse. Du skal senest være meldt ind et få, før du afslutter uddannelsen for at få de fulde fordele af dit medlemskab. Er du under 30 år, er medlemskabet gratis.

Som studerende får du:

 • Mulighed for dagpenge fra første dag efter endt uddannelse
 • Specialviden om dit arbejdsmarked
 • Professionel sparring gennem hele dit arbejdsliv
 • Socialrådgivning ved sygdom og barsel
 • Danmarks billigste a-kasse