• Print
  • Bookmark and Share

Politik & Organisation

På disse sider kan du læse om medlemskab og kontingent. Du kan også læse om opbygningen af Jordemoderforeningen samt om foreningens politik og visioner.

Medlemskab og kontingent

Læs mere om medlemskab og kontingent

A-kassen DSA

DSA, 'Din Sundhedsfaglige A-kasse', er for beskæftigede, ledige og efterlønsmodtagere indenfor sundhedsområdet.
Læs mere om DSA og dine muligheder

Læs om de forskellige organisatoriske niveauer i Jordemoderforeningens opbygning:

Kongressen

Hovedbestyrelsen

Formandskabet

Kredsene

Find din TR (tillidsrepræsentant)

Gå til kredsoversigten hvor du kan finde din kredsformand og de andre medlemmer af kredsbestyrelsen

Ret eller tjek medlemsoplysninger

Du kan se og rette dine medlemsoplysninger online.
Vælg "login" som findes aller øverst på alle sider eller klik her

Sundhedskartellet

Jordemoderforeningen er medlem af Sundhedskartellet. Sundhedskartellet er forhandlingsorganisation for 11 sundhedsfaglige fag.

Læs mere om Sundhedskartellet