Jordemoderkonsultation - kontrol eller besøg?

Artiklen er skrevet af Lene Skou Jensen, jordemoder, forfatter og ID-psykoterapeut

”Hvornår skal jeg kontrolleres næste gang?” Sådan spørger en gravid ofte, når tiden er gået for jordemoderbesøget. Der ligger ikke de store bagtanker bag ordvalget — umiddelbart er det blot en talemåde.

Den ene kvinde er glad for, at jordemoderen har bemærket, at barnet vokser som det skal, og at alt ser godt ud. En anden kvinde sidder bare og håber på, at jordemoderen glemmer at spørge ind til de fem daglige cigaretter, hun har så svært ved at slippe. Og bare jordemoderen nu heller ikke spørger, om hun har fået ringet til det rygestop-tilbud, hun nævnte sidst! Her er følelsen af ”kontrol” virkelig forrest - godt næret af den evigt dårlige samvittighed.

Og uanset det kan synes almindeligt at anvende ordet ”kontrol”, når man taler om de planlagte graviditetsbesøg, så er der lige den krølle, at ”kontrol” ifølge diverse ordbøger kan erstattes med ”tilsyn”, inspektion eller ”overopsyn”. Og pludselig får ordet en knap så behagelig vinkel. Det lugter fælt af løftede pegefingre og misbilligende blikke, hvis du ikke gør, som der bliver sagt!

Hvad har du brug for?
Traditionelt kommer den gravide til en række undersøgelser hos jordemoder i løbet af graviditeten. Det overordnede formål er at følge både kvinden egen - men også barnets - trivsel. Gennem tiden er antallet af og tidspunkterne for besøg hos jordemoderen blevet ændret en del.

I dag lægger man stor vægt på, at besøgene tilpasses den enkeltes behov, selv om der, overordnet set, er bestemte anbefalinger for hvilke uger den gravide skal til jordemoder. Ligeledes er der få bestemte ting som jordemoderen undersøger hver gang. Det øvrige indhold af konsultationen er meget op til jordemoderen — og den gravide — selv, at bestemme eller at komme med input til. 

Hvornår skal du til jordemoder?
Efter det første lægebesøg, bliver dine papirer sendt til dit fødested. Herfra modtager du et brev med en tid til det første jordemoderbesøg. Ofte vil det være mellem 13.—15. uge. Ved det første besøg vil jordemoderen stille en mængde baggrundsspørgsmål for at finde ud af, om der er særlige ting som skal tages hensyn til i løbet af graviditeten og ved fødslen. Fx om der er tendens til sukkersyge i din familie, eller om der er medicin, du er overfølsom overfor, mm. Dette kaldes også, at ”der optages en journal”.

Som førstegangsfødende anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du derefter bliver undersøgt efter fulde 21, 29, 35, 37, 39 og måske 41 uger hos din jordemoder. Og som flergangsfødende efter fulde 29, 36, 39 og måske 41 uger. Med andre ord et sted mellem fire og syv konsultationer hos din jordemoder. Det er dog forskelligt fra fødested til fødested hvordan denne anbefaling forvaltes. Ligesom det er forskelligt, hvor lang tid den enkelte undersøgelse varer. Men eftersom besøgene er korte og få, skal de bruges optimalt.

Ind imellem jordemoderbesøgene tilbydes du undersøgelser hos din læge efter fulde 25 og 32 uger. 

Hvorfor?
Efter din journal er blevet lavet, vil jordemoderen ved de næste besøg kun notere på din vandrejournal. Kun hvis der sker væsentlige ændringer i løbet af din graviditet, skriver hun i din journal.

Du vil hver gang få målt dit blodtryk og undersøgt din urin for sukker og æggehvidestof. Jordemoderen vil også undersøge din mave, føle på og lytte til barnet og komme med et skøn over, hvor stort det er. Her sker der klart en form for kontrol — set med positive øjne — af, om barnet vokser, som det forventes, og af hvordan din krop reagerer på den ekstra belastning, som en graviditet er.

Kommunikation i øjenhøjde
Hvis konsultationen opfattes som en ”negativ kontrol”, så kan det selvfølgelig handle om en lidt for ivrig jordemoder, der forsøger at overtale den gravide til fx rygestop. Det hjælper ikke, hvis den gravide ikke selv er med på ideen!

Det kan dog også handle om den gravide selv. Hvis man føler, at man bliver ”kontrolleret”, så ser man ofte en løftet pegefinger hos modparten. Faktum er dog, at når man ser noget negativt hos et andet menneske, fx at det er irriterende og kontrollerende - ja, så er der altid tre fingre der peger bagud mod én selv. Det er derfor følelsen af kontrol kan hænge sammen med dårlig samvittighed: Måske har du svært ved at styre din sukkertrang og har spist alt for meget og forkert — og véd, at nu vil jordemoderen spørge til vægten. Og bare nu hun nu ikke også vil veje dig — altså kontrollere dig ...

Et andet faktum er, at jordemoderen ikke ønsker at blive opfattet som din ”sorte samvittighed” — men hellere vil ses som en sparringspartner og støtte, en ressource hvor du kan hente hjælp, få ideer, vejledning og gode råd. Hvis du har lyst. Måske er din graviditet netop dén motiverende faktor du har ventet på, for at ændre din livsstil?

Så egentlig handler det ikke om en løftet pegefinger, men om en finger der går ind og afdækker din ambivalens: på den ene side har du din personlige frihed til at gøre, som du vil med dit liv. På den anden side: hvilket valg har dit barn?

Nu skal det dog straks siges, at ansvaret for et godt besøg og en god samtale ligger hos begge, både hos den gravide og hos jordemoderen. Og at jordemoderen kan informere og foreslå hvad som helst — det er den gravide selv der vælger, hvad hun vil. 

Spørg din jordemoder

  • Har du tænkt over, at det at gå til jordemoder ikke er noget, du skal, men et tilbud? Om end et godt tilbud!

  • Det betyder, at du kan sige ”nej tak” til at komme - men også at du kan bede om et ekstra besøg, hvis du har brug for det.

  • Der udover de almindelige besøg, ofte findes tilbud til kvinder, der har særlige behov? Fx gravide der har det psykisk svært eller er bange for at føde? Måske er der ekstra tilbud til fx unge gravide, eller du kan få akupunktur som et led i rygeafvænning, mm.
  • du evt. kan følges med andre gravide gennem hele din graviditet? Altså gå i gruppekonsultation?
  • d
    Din mand altid er velkommen? Og hvis ikke han kan, eller du ikke har en mand, så tag fx en veninde eller din mor med. Det er rart at have en til at hjælpe med at huske på spørgsmålene og til at sludre med bagefter, om det jordemoderen sagde.

  • Du kan skifte jordemoder, hvis du ikke synes, at ”kontrollen” udøves på ”den gode måde”?

  • Du selv kan præge besøget hos jordemoderen og stille spørgsmål og fortælle om dine forventninger?

Juni 2010