Fødsels- og familieforberedelse

Af: Lene Skou Jensen

Uvidenhed skaber frygt,
frygt skaber spænding,
spænding skaber smerter,
medens oplysning skaber ro i sindet,
ro i sindet skaber legemlig ro og
forhindrer opståelse af smerter.

Dette citat stammer fra en engelsk fødselslæge Grantly Dick-Read, som levede for omkring 100 år. Han opfordrede gennem sin karriere kvinder til at deltage i kurser om fødslen, for at forbedre deres fødselsoplevelse. Citatet kan læses i en lille bog fra 1970 skrevet af jordemoder Tove Schmidt: Obstetricisk psyko-profylakse, FADL´s forlag, 1970.

I dag findes der en stor vifte af muligheder for fødsels- og forældreforberedelse. Om man ønsker at gå til en eller anden form for undervisning er en smagssag, som ikke kun afhænger af lyst og behov — men efterhånden også af pengepung. Omend Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der tilbydes fødsels- og forældreforberedelse til alle, med forskellige temaer fra gang til gang, så er fakta, at det er de færreste fødesteder, som har dette tilbud. Mange fødesteder har valgt enten at spare undervisningen helt væk, eller i stedet at tilbyde foredrag om fødslen, om smertelindring mm. i større forsamlinger. Derfor må man som kommende forældre oftest selv købe sig til et til et mere grundigt fødsels- og forældreforberedelseskursus, hvis man ønsker det.

Hvad laver man?
På et fødsels- og forældreforberedelseskursus følges man ofte med 6 — 8 andre kvinder/par. Måske er partneren med hver gang, måske kun enkelte gange.

I løbet af kurset undervises der blandt andet i fødslens faser, hvad man kan gøre undervejs - også hvad partneren kan gøre - og hvilke muligheder der er for smertelindring. Ofte er der også fysiske øvelser, hvor man ikke kun styrker kroppens muskler, men også tilliden til egen krops formåen. Man arbejder også med at finde frem til de ressourcer, man som kvinde har med sig, fx åndedrætsøvelser, som ofte er en god støtte til at håndtere de smerter, der følger med, når man føder et barn. Der er fortsat en del mænd som har den forestilling, at man til fødselsforberedelse ligger i samlet flok på gulvet og lave gispe-øvelser. En forestilling som er svær at komme til livs, men som intet har på sig!

En del kvinder er bange for at skulle føde - enkelte endda meget bange. Umiddelbart er det ikke overraskende, at der er en grad af angst, da det er en helt ukendt udfordring, der venter — især for førstegangfødende. Her kan fakta-viden om, hvordan en fødsel forløber, støtte kvinden til at sætte ord på og blive mere præcis omkring, hvad det reelt er, hun frygter. Dermed bliver det nemmere for kvinden at finde ud af, hvilken særlig form for støtte hun har brug for — og nemmere at formulere det. Fx nævner en del kvinder tabet af kontrol som det sværeste. Men netop ved at få indsigt i fødslens forløb og fx vide hvilken hjælp, der er at få i hver enkelt fase af fødslen, skabes en anden form for kontrol. Derved kan angsten mindskes, og roen og trygheden øges.

Og så kan det være rart at få gode råd til at håndtere tiden efter fødslen. Her handler det ikke kun om spædbarnet, og om det skal ammes eller ej. Det kan også være rart at udveksle tanker, om hvordan det mon bliver at være forældre. Ofte er der god tid til snak og til at lære de andre kvinder/par godt at kende. Mange fremhæver det sidste som vigtigt: Det er rart at vide, at andre er ”i samme båd” og går med samme tanker og overvejelser som en selv. Måske skabes der her et godt netværk til efter fødslen?

Hvor finde man et kursus?
Hvis dit fødested ikke tilbyder et kursus, må du selv aktivt i gang med at lede efter ét.

Det kan fx være en god ide at se hvilket udbud, der er hos aftenskolerne. Ofte er der også annoncer i lokalavisen, måske hænger der et opslag på biblioteket — eller i svømmehallen. Der kan også ligge foldere eller brochurer i jordemoderens venteværelse. Spørg eventuelt jordemoderen til råds — eller tal med andre kvinder, som har deltaget i sådanne kurser. Læg også mærke til hvilken type undervisning, der udbydes: Er det mest ”gymnastik”? Er det yoga for gravide? Er det mest snak og fortælling om en fødsel? Tag en snak med din partner om det og tænk over, hvad du og I tror, at I har brug for.

Er det nødvendigt?
Som nævnt er det en smagssag, om man har lyst til at gå til fødsels- og forældreforberedelse. Og der er mange, som overvejer, om det nu også er nødvendigt? Kvinder har jo født i tusindvis af år uden forberedelse, så hvorfor nu? Måske blev kvinder for mange år siden forberedt via en anden form for kvindefællesskab, end vi har i dag? Måske fødte kvinderne i stor angst og uvidenhed?

Resultatet af en stor undersøgelse, lavet af en dansk jordemoder i 2010, er dog, at gravide, som har forberedt sig, kommer senere ind i fødslen og har et mindre forbrug af medicinsk smertelindring undervejs. Med andre ord så vokser kvindens evne til at håndtere veerne og smerterne i løbet af fødslen, når hun er vel forberedt. Man kan også sige, at kvindens evne til at mestre fødslen øges. Hvilket måske smitter af på tiden efter fødslen — og kvindens næste fødsler? Konklusionen, som man må drage heraf, er, at fødselsforberedelse har en bevislig positiv effekt.

Som der står i det indledende citat: Uvidenhed skaber frygt — oplysning skaber ro — ro forhindrer opståelse af smerter. Det vidste man for mange år siden ud fra erfaring. I dag er det også bevist.

Citat fra gravid: Det gør mig meget tryg, når jeg hører, at andre går med den samme uro og de samme bekymringer og tanker, som jeg selv har. Nogen gange stiller de spørgsmål om noget som jeg slet ikke havde tænkt på! Og så nyder jeg det fællesskab, der opstår til fødselsforberedelse. Det kan man ikke læse sig til!