Retningslinjer for ansatte i risikogrupper

Sundhedsstyrelsen har fredag aften udsendt Retningslinjer for håndtering af ansatte i sundheds- og ældresektor mfl., der tilhører særlige risikogrupper ift. COVID-19.

Retningslinjerne er udsendt, da Sundhedsstyrelsen vurderer, at der i den næste tid kan komme et betydeligt pres på sundheds- og ældresektorens personaleressourcer, hvor der vil være behov for alle personaleressourcer. Samtidigt er vi i en situation, hvor vi skal passe på den enkelte, og hvor den enkeltes sundhed bør vægte højere, end den funktion personen varetager i pleje- eller sundhedssektoren.

Derfor skal tages særlige hensyn til særligt sårbare grupper, hvor den enkeltes sundhed bør prioriteres højere end den funktion, den ansatte varetager.

Se Sundhedsstyrelsens notat om ansatte i risikogrupper

Alle i risikogruppe skal ikke sendes hjem
Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at alle ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe per automatik sygemeldes og hjemsendes.

Ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe, bør dog ikke udsættes for oplagt risiko for smitte, det betyder, at de ikke skal håndtere patienter, der er mistænkt for smitte med COVID-19, eller patienter med bekræftet positiv prøve for SARS-CoV-2. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at ansatte, der varetager funktioner, hvor de med stor sandsynlighed udsættes for smitte, flyttes til anden opgave eller funktion uden oplagt smitteeksponering.

Se her hvem der er i særlig risikogruppe

Jordemoderforeningens vejledning
Jordemoderforeningens vejledning vil følge disse retningslinjer, og jordemødre i en særlig risikogruppe skal derfor drøfte med ledelsen, hvordan disse retningslinjer konkret opfyldes for dem.

Man kan inddrage sin tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant i forhold til en arbejdstilrettelæggelse, som følger retningslinjerne. Jordemoderforeningen anbefaler også fortsat, at man tager egen læge med på råd.

Bliv ikke hjemme uden en aftale om det
Man må kun undlade at møde på arbejde, hvis ledelsen/sundhedsmyndighederne beslutter det - eller man i samråd med egen læge bliver sygemeldt. Man skal naturligvis kunne fremvise en lægeerklæring, hvis arbejdsgiver ønsker det.

Jordemoderforeningen søger svar
Jordemoderforeningen har kontaktet Sundhedsstyrelsen for at få svar på opfølgende spørgsmål, herunder om fødselshjælp kan vurderes med stor sandsynlighed at udsætte jordemoderen for smitte.

Derudover har vi spurgt Sundhedsstyrelsen om en konkret og generel vejledning til jordemødres anvendelse af værnemidler under alle fødsler - både af hensyn til at beskytte jordemoderen selv, og af hensyn til den gravide, hvis jordemoderen er rask smittebærer. Vi håber på hurtigt svar.

Gravide og ammende
Sundhedsstyrelsen har i retningslinjerne skrevet, at det ikke på nuværende tidspunkt er påvist, at gravide skulle være særligt eksponeret, at der er risiko for smitteoverføring fra gravid til foster, eller at fostre har en særlig risiko, men Sundhedsstyrelsen følger området sammen med relevante faglige eksperter.

SARS-CoV-2 er en ny virus, og derfor betragtes gravide som en risikogruppe ud fra et forsigtighedsprincip. Det skyldes, at man ved, at gravide generelt er mere modtagelige for infektioner, som almindeligvis giver øvre luftvejsinfektion, fx. influenza.

Gravide håndteres derfor under hele graviditeten på lige fod med andre risikogrupper og skal sidestilles hermed i deres arbejdsmæssige situation.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ikke ammende som i særlig risikogruppe.

Alle oplysninger både fra Jordemoderforeningen og fra Sundhedsstyrelsen opdateres løbende, så følg med på:

Sundhedsstyrelsen

Jordemoderforeningen