Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder samt partner og det nyfødte barn

Sundhedsstyrelsen har netop udsendt denne retningslinje om håndtering i sundhedsvæsenet af gravide og fødende, hvor der er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19, herunder rutinekontroller i graviditeten, screeningsundersøgelser og ved fødsel.

Derudover beskriver retningslinjen håndteringen af partner, hvor der er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19, samt håndtering af det nyfødte barn, herunder ved indlæggelse på neonatalafdeling.

Læs mere på sst.dk