Brev fra "danmark"

Tilskud til jordemoderkonsultation

"danmark" indførte tilskud til jordemoderkonsultation og fødselshjælp pr. 1. januar 2012 - betinget af elektronisk indberetning. Tilskuddet blev indført efter ønske fra medlemmerne i forlængelse af de besparelser i de offentlige tilbud, der lå forud.

Hvad indeholder en konsultation 
"danmark"s tilskud til jordemoderkonsultation tager udgangspunkt i svangreanbefalingerne, og "danmark" har på hjemmesiden beskrevet, hvad en tilskudsberettiget konsultation omfatter (bilag 1)  

"danmark"s tilskud til jordemoderkonsultation (40-45 minutter) omfatter således alene de ydelser, der ligger naturligt i svangreanbefalingerne, og som ville være at finde i en konsultation eller fødselsforberedelsesseance, der tidligere var indeholdt i de ydelser, som lå i de offentlige tilbud.

Alligevel modtager "danmark" en del henvendelser fra såvel gravide medlemmer som jordemødre vedrørende hvad og hvem, der er tilskudsberettiget, og har på den baggrund set nærmere på jordemødrenes hjemmesider.

Sammenfattende kan siges, at jordemødrenes ydelser omfatter en stor variation af konsultationsformer/fødselsforberedelse og behandlinger, og der er behov for en præcisering af, hvad tilskuddet omfatter, således at den fødende ikke stilles i udsigt, at der er tilskud, hvis der ikke er. Det er samtidig vigtigt at præcisere, at det kun er den fødende, der er berettiget til tilskuddet.

Ydelser som eksempelvis psykoterapi, shaktibehandling, yoga, motion, mindfulness, massage, hypnose og akupunktur falder således udenfor og er ikke konsultationer, der er dækket. Det er derfor ikke retvisende, at det fremgår af hjemmesider, at der er tilskud fra "danmark" til disse ydelser.

Det samme gælder oplysninger om eksempelvis, "at "danmark" giver tilskud til ALT", "altid 30 % tilskud" og lignende. Tilskuddet til en jordemoderkonsultation er 30 % dog maks. 300 kr. og tilskuddet til fødselsforberedelse på hold er 30 % dog maks. 150 kr. Tilskuddene i sin helhed ses her http://www.sygeforsikring.dk/Default.aspx?ID=1394

Henvisning til Sygeforsikringen "danmark"s hjemmeside og brug af "danmark"s logo 
Brug af "danmark"s logo og henvisning til "danmark"s tilskud kræver godkendelse af "danmark".

Vi har beskrevet proceduren her (bilag 2)  

Vi opfordrer til, at jordemødrene tilretter deres hjemmesider i overensstemmelse med denne henvendelse.

Vi håber, at jordemødrene tager godt imod vores opfordring og retter hjemmesiderne til.

På forhånd tak for hjælpen i denne sag.

Januar 2017