• Print
  • Bookmark and Share

Pension og efterløn

Pension

Pension

Pensionskassen for Sundhedsfaglige er en del af PKA, som administrerer arbejdsmarkedspensioner for fire selvstændige pensionskasser med ca. 300.000 medlemmer.

Du bliver automatisk medlem af pensionskassen, når du får en stilling i en region eller staten. Jordemoderforeningen har nemlig sørget for, at det via overenskomsten er sikret, at en vis del af din løn går til pensionsopsparing.

Det er en obligatorisk ordning. Du kan altså ikke fravælge pensionsopsparingen og få pengene udbetalt som løn i stedet for.

Når du bliver medlem af pensionskassen, får du en fast pensionspakke. Den er sammensat, så den dækker i en række situationer, hvor din arbejdsindtægt stopper. For eksempel fordi du går på pension, bliver syg eller dør. Det giver dig og din familie en økonomisk tryghed.

Du får automatisk et velkomstbrev fra pensionskassen, når de modtager første indbetaling af pensionsbidrag fra din arbejdsgiver.

Efterløn

Efterløn

DSA - Danske Sundhedsorganisationers a-kasse - administrerer efterlønsordningen for jordemødre og står dermed for behandlingen og udbetalingen af din efterløn. Kontakt derfor DSA vedrørende spørgsmål om efterløn og udbetalingen heraf.

Læs mere om efterløn på dsa.dk  

Kontakt DSA
Email: dsa@remove-this.dsa.dk
Tlf.: 3315 10 66
Fax: 3314 66 06

Alderspension
Når du når efterlønsalderen, kan du få alderspension fra pensionskassen, hvis du holder op med at arbejde. Alderspensionen bliver udbetalt hver måned resten af dit liv, og pensionen beskattes som personlig indkomst.

Husk, at du selv skal bede om at få din alderspension udbetalt.

Når du begynder på din alderspension, kan du vælge at få udbetalt:

  • Alderspension med samme beløb hele livet, dvs. den pension, der er oplyst på din pensionsoversigt
  • Forhøjet alderspension i de første 10 år, og derefter en lavere alderspension resten af livet.

 Du skal først vælge, hvilken alderspension du vil have, når du begynder på pensionen. Når du først er begyndt på udbetalingen, kan du ikke ændre dit valg.

Du kan også vælge at få en del af din alderspension ud som en engangssum, fra efterlønsalderen, også selvom du bliver ved med at arbejde. Hvis du ikke ønsker at få en pengene ud som en sum, får du i stedet en større livsvarig alderspension.

Se Rammeaftale om supplerende pension for tjenestemænd

Er du over 58 år, kan du på www.pka.dk under Seniorrådgivning beregne din alderspension, alt efter hvordan og hvornår du ønsker pensionen udbetalt. Du kan også beregne samspillet med efterløn. Det kræver Digital Signatur eller nemID, som du nemt kan bestille på hjemmesiden.

Du kan også ringe til en pensionsrådgiver i PKA på 39 45 45 40

Hvis du vil vide mere om efterlønsreglerne, skal du kontakte DSA 

Beregn din efterløn
På Pensionsstyrelsens hjemmeside kan du beregne din efterløn. Efterlønsberegneren er en vejledende beregning af, hvad din efterløn cirka vil være. 

Klik her for at beregne din efterløn

 

Fleksjob

Hvis du bliver syg

Hvis du bliver syg

Det er vigtigt, at du kontakter PKA, hvis du bliver syg, da Pensionskassen ikke automatisk får oplysninger om sygdom.

Bliver du så syg, at du i en periode må holde op med at arbejde, kan du få bidragsbetaling. Det betyder, at pensionskassen betaler dit pensionsbidrag i perioden, indtil du bliver rask.

Du kan også få supplerende bidragsbetaling, hvis du i en periode må nedsætte din arbejdstid på grund af sygdom.

Du får førtidspension fra pensionskassen, hvis du får tilkendt offentlig førtidspension.

Pensionsordningen omfatter desuden en sum ved ressourceforløb, sum ved førtidspension og sum ved visse kritiske sygdomme.

Ved min død

Ved min død

Ved din død, kan dine efterladte få forskellige ydelser. Det drejer sig om:

  • Pension ved død, der udbetales til dine nærmeste pårørende, hvis du ikke har bestemt andet ved at udfylde en begunstigelseserklæring.
  • Børnepension til dine børn under 21 år.
  • Derudover udbetales en sum ved død fra gruppeforsikringen. Summen udbetales til dine nærmeste pårørende, hvis du ikke har bestemt andet ved at udfylde en begunstigelseserklæring.

Er det er de rigtige, der får pengene hvis du dør?
Undersøg, om bestemmelsen ”nærmeste pårørende” passer til dig - især hvis du lever papirløst.

Kontakt altid PKA, hvis du er i tvivl.

Klik ind på www.pka.dk og se mulighederne.

Gode links

Gode links

PKA
Du kan læse mere om pensionsvilkår, regler og vejledninger på www.pka.dk  

Eller få svar på konkrete spørgsmål ved at kontakte medlemsservice på tlf. 39 45 45 40.

PensionsInfo
PensionsInfo.dk giver dig overblik over din pension, og du kan blandt andet beregne din pension.

Borger.dk
Under pensionstemaet på Borger.dk kan man søge oplysninger pension og efterløn. 

Herudover har pensionstemaet en lang række selvbetjeningsløsninger. Nogle af dem kræver digital signatur — andre gør ikke.

Borger.dk er borgernes samlede indgang til det offentlige. Portalen samler information og selvbetjening inden for alt lige fra barsel og bolig til skat og pension.