• Print
  • Bookmark and Share

Øvrige ansættelsesvilkår

På denne side finder du forskellige aftaler, der omhandler forhold vedrørende din ansættelse.

Regioner

Protokollat om generelle ansættelsesvilkår

Aftale om trivsel og sundhed

Aftale om kompetenceudvikling

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter

Aftale om Integrations- og oplæringsstillinger

Bruttolønsordning og personalegoder

Tele- og hjemmearbejde

Gruppelivsforsikring

Bibeskæftigelse for offentligt ansatte jordemødre

Midlertidig tjeneste i højere stilling

Aftale om kontrolforanstaltningKommuner

Protokollat om generelle ansættelsesvilkår

Aftale om trivsel og sundhed

Aftale om kompetenceudvikling

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter

Kommenteret aftale om kompetenceudvikling

Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

Aftale om kontrolforanstaltninger

 

 


Opfindelser

 - hvad gør jeg, hvis jeg har opfundet noget?

Læs om retten til opfindelser her