• Print
  • Bookmark and Share

Løn

Beregn din løn

Klik her for redskaber til at beregne din løn 

Fakta om jordemødres løn 2015-2016

Læs mere om jordemødres løn

Staten - løn 

Ændret grundbeløbsniveau
Grundbeløbsniveauet på statens område er ændret pr. 31. marts 2012 og den pr. 1. april 2012 gældende procentregulering m.v. Se nærmere i orientering fra SKAF.

Centralorganisationerne og Personalestyrelsen har sammen udviklet et værktøj til brug for parterne ved lokale lønforhandlinger. Produktet hedder Lønoverblik.

Læs om reguleringsprocenten på statens område

Cheflønsaftale
Læs cirkulære om aftale om chefløn

Privat - løn

Jordemødre arbejder i stigende grad i privat praksis. Hvis du arbejder i lægepraksis følger du samme løntrin og pension som konsultationssygeplejersker.
Du kan klikke her for at se de forskellige lønsatser, og du kan kontakte Jordemoderforeningen, hvis du har yderligere spørgsmål

 

Lønseddel

Sådan læser du din lønseddel fra:

KMD

Silkeborg DATA

FAQ om løn