• Print
  • Bookmark and Share

Løn

Beregn din løn

Klik her for redskaber til at beregne din løn 

Fakta om jordemødres løn 2018

Læs mere om jordemødres løn

Staten - løn 

Ændret grundbeløbsniveau
Grundbeløbsniveauet på statens område er ændret pr. 31. marts 2012 og den pr. 1. april 2012 gældende procentregulering m.v. Se nærmere i orientering fra SKAF.

Centralorganisationerne og Personalestyrelsen har sammen udviklet et værktøj til brug for parterne ved lokale lønforhandlinger. Produktet hedder Lønoverblik.

Læs om reguleringsprocenten på statens område

Cheflønsaftale
Læs cirkulære om aftale om chefløn

Privat - løn

Jordemødre arbejder i stigende grad i privat praksis. Hvis du arbejder i lægepraksis følger du samme løntrin og pension som konsultationssygeplejersker.
Læs mere om ansættelse i lægepraksis. Du er velkommen til at kontakte Jordemoderforeningen, hvis du har yderligere spørgsmål

Kommune - løn

Jordemødre er omfattet af overenskomsten med KL . Det er Jordemoderforeningen, der forhandler løn for de kommunalt ansatte jordemødre. 

Læs mere om ansættelse i kommunerne og lønnen