• Print
  • Bookmark and Share

Ligeløn

Der blev i forbindelse med OK 08 nedsat en Lønkommission. Lønkommissionens rapport blev offentliggjort den 28. maj 2010.

Materialer og presse efter offentligørelsen lønkommissionens rapport

Kronikker
Hvis nu vi var mænd...,
Af Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, bragt i Politiken den 28-05-10
Lav løn på grund af køn
Kronik skrevet af Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, bragt i Berlingske den 2. maj 2008
Den lille forskel er kæmpestor
Kronik i JyllandsPosten den 28. maj 2010 skrevet af Grethe Christensen, formand for Sundhedskartellet, Henning Pedersen, formand for BUPL, Bettina Post, formand for socialrådgiverne, Kirsten Nissen, formand for socialpædagogerne
En seriøs ligestillingsdebat.
Er politikerne i virkeligheden godt tilfredse med, at kvinder får en ringere løn end mænd?
Kronik af Dorte Steenberg, næstformand i DSR, den 06-08-10

Lønkommissionens opgaver

  • analysere lønnen i den offentlige sektor i faggrupper indenfor typiske kvinde- og mandefag på baggrund af bl.a. uddannelse, fysisk- og psykisk belastning på jobbet og fraværsmønstre
  • belyse, om rammerne for ledelse i det offentlige er hensigtsmæssige og sammenligne med relevante områder på det private arbejdsmarked
  • undersøge, om løndannelsen i den offentlige sektor giver mulighed for fastholdelse 

Rapporter

SFI rapport om lønforskelle på sundhedsområdet
Kort notat om SFI rapporten

Materialer om lønkommissionen

Forsker: En bombe under velfærden - udtalelse fra Sundhedskartellet (16-12-08)
Pressemeddelelse fra Kvinderådet
Brev til Folketinget om ligelønskommission
Folketingets debat om SF's forslag om ligelønskommission
Den norske ligelønskommission
Helle Thorning-Schmidt svarer om lønkommission
 

 

KL modarbejder ligestilling

20-03-09: Kvinderådet mener, at KL modarbejder ligestilling.
Læs mere her
 
24-03-09: Kvinderådet: Tag min løn, skat.
Læs pressemeddelelsen

Antologi om ligeløn

Klik for at downloade antologien

Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og mænd?
En antologi om ligeløn i Danmark

Pjece om ligeløn