• Print
  • Bookmark and Share

Overførsel af ferie

Du kan overføre ferietimer ud over 4 uger, dvs. 5. og 6. ferieuge til næste ferieår/de følgende ferieår. Det kræver, at du indgår en skriftlig aftale med din arbejdsgiver inden 30. september efter ferieårets udløb.

De nærmere vilkår for afviklingen af den overførte ferie skal samtidig fastlægges. Du skal derfor overveje, hvor mange ferietimer du vil have overført, hvornår de skal afvikles, om de skal afvikles samlet osv. – din arbejdsgiver vil formentlig have et skema til brug herfor.