• Print
  • Bookmark and Share

Optjening og afvikling

Har du arbejdet hele kalenderåret som fuldtidsansat (37 timer pr. uge), har du optjent 222 ferietimer svarende til 6 ugers ferie — dvs. at du for hver måned optjener 18,5 ferietimer.

Er du ansat på deltid reduceres timetallet forholdsmæssigt, men vil altid svare til, at du har optjent ret til 6 ugers ferie svarende til din deltidsansættelse.

Du optjener også ret til ferie med løn i den ulønnede del af din barselorlov, dvs. i den periode, hvor du er på barselsdagpenge og hvor din arbejdsgiver indbetaler pensionsbidrag. Der indbetales dog maksimalt pensionsbidrag i en periode, der svarer til 20 ugers orlov. I eventuelt øvrige uger på orlov, optjener du således ikke ret til ferie med løn.