• Print
  • Bookmark and Share

Løn og særlig feriegodtgørelse

Løn under ferie er din sædvanlige løn, dvs. din fast påregnelige månedsløn, hvilke også indebærer tillæg for aften-, nat- og weekendarbejde i det omfang, som det normalt udbetales.

Derimod indgår overarbejdsbetaling ikke i den sædvanlige løn — heller ikke selv om du meget tit får udbetalt overarbejde.

Feriegodtgørelsen udbetales senest den 1. maj. Feriegodtgørelsen udbetales på baggrund af de A-indkomstskattepligtige løndele, der er udbetalt i optjeningsåret med tillæg og fradrag af visse elementer, se nærmere Ferieaftalens § 28, stk. 2 og stk. 3.

Hvis du har ret til at holde ferie med løn, får du endvidere udbetalt en særlig feriegodtgørelse.

For jordemødre med mindre end 8 års beskæftigelse er den særlige feriegodtgørelse 2,85 %. For jordemødre med mere end 8 års beskæftigelse er den 1,95 %.