• Print
  • Bookmark and Share

Feriepenge via feriekort

Hvis du er fratrådt eller i øvrigt har et feriekort, skal du selv underskrive feriekortet og samtidig angive det antal feriedage, du vil holde, samt datoen for feriens begyndelse.

Er du ikke i beskæftigelse på tidspunktet for feriens afholdelse, skal din arbejdsløshedskasse attestere feriekortet, såfremt du er medlem af den – ellers skal attestationen ske i den kommunale forvaltning i din bopælskommune.

For at få pengene udbetalt skal du herefter kontakte din arbejdsgiver – eller din tidligere arbejdsgiver, såfremt du er fratrådt og ikke er i beskæftigelse - og anmode om at få pengene udbetalt på baggrund af det attesterede feriekort.