• Print
  • Bookmark and Share

Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn

Ansat i regioner og kommuner
Såfremt du vurderer, at det kan være en fordel for dig at få feriegodtgørelse udbetalt i stedet for at holde ferie med løn og særlig feriegodtgørelse, så skal du oplyse det inden ferieoptjeningsårets start. Det vil sige senest den 31. december før optjeningsåret for at få ferie med feriegodtgørelse knap halvandet år senere i det ferieåret 1. maj til 30. april efter de "gamle" ferieregler. Efter de nye ferieregler skal man også give besked før ferieårets start, men da der bliver tale om samtidighedsferie, kan man senest den 31. august give besked om, at man ønsker feriegodtgørelse fra dagen efter, hvor det nye ferieår starter. De nye regler om samtidighedsferie træder i kraft den 1. september 2020. der er overgangsregler i perioden fra 1. september 2019 til 1. september 2020.

Efter de gamle regler var det 12,45% af lønnen i optjeningsåret (ekskl. ferie med løn, feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse), man optjente til udbetaling under ferien i det efterfølgende ferieår mod løntræk i ferie. Efter de nye ferieregler er det 12% (svarende til ferielovens sats) hvor de 0,45 %, som der yderligere er aftalt i ferieaftalen, så udbetales som en kontakt beløb den 1. maj i ferieåret. De 0,45% er fortsat beregnet på optjeningsåret forud - altså 1. januar - 31. december.

At bede om feriegodtgørelse frem for ferie med løn er en ret du har. Valget er bindende for dig.

I dine overvejelser om at vælge feriegodtgørelse kan følgende indgå:

Fordele kan være:

  • Hvis du forventer at få udbetalt meget mer- og/eller overarbejde samt honorering af ekstravagter i det kommende ferieoptjeningsår, herunder også udbetaling af tillæg for kald i rådighedsvagter, der udløser overarbejdsbetaling. Altså alle de løndele, som udbetales, men ikke indgår i den sædvanlig løn, som man får med løn under ferie.
  • Hvis du efter de nye ferieregler er trådt i kraft går op i tid i optjeningsåret.
  • Hvis du efter de gamle ferieregler forventer at gå ned i tid i afviklingsåret - NB! Det er begrænset, hvor meget man når at bruge de gamle regler efter 1. januar 2019, da der alene kan bliver tale om en optjeningsperiode fra 1. januar 2020 indtil 1. september 2020 efter de gamle regler. Alt optjent i perioden 1. september 2019 til 1. september 2020 indefryses (se her) uanset om det er ferie med løn eller feriegodtgørelse.

 Ulemper kan være:

  • Hvis du skal på barselsorlov med dagpenge i optjeningsåret - så vil valget for det meste være en ulempe. Dagpengeperioden giver pga. den fortsatte indbetaling til pension ret til ferie med sædvanlig løn, mens optjening af feriegodtgørelse kun sker af egetbidraget til pensionen.

Hvis du beslutter dig for at få feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn, bør du fremsætte ønsket herom til din arbejdsgiver skriftligt.

Ansat i staten
På statens område finder man adgangen i ferielovens § 23, stk. 5. Også her kan man før optjeningsåret kræve feriegodtgørelse i stedet for løn under ferie og ferietillæg. Feriegodtgørelsen er her 12% og uden yderligere godtgørelse.

Ansat privat
Du har samme ret, men du skal undersøge, hvad din overenskomst siger om evt. yderligere godtgørelse end ferielovens 12%.