• Print
  • Bookmark and Share

Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn

Ansat i regioner

Såfremt du allerede på nuværende tidspunkt er klar over, at det kan være en fordel for dig i ferieåret 2019-2020 at få feriegodtgørelse udbetalt i stedet for at holde ferie med løn og særlig feriegodtgørelse, så er det nu, du skal sige til.
Reglen - der blev indført i forbindelse med OK-08 - finder du i ferieaftalens § 26 a. Vær opmærksom på, at det er en ret, du har.
Følgende betingelser skal dog være opfyldt:

  • Ønsket skal være fremsat senest 31. december 2017
  • Du skal have ret til løn under ferie , dvs. optjent retten hertil i optjeningsåret = kalenderåret.

Valget er bindende for dig.

I dine overvejelser kan følgende indgå:

Fordele kan være:

  • Hvis du forventer at få udbetalt væsentlig mer- og/eller overarbejde samt honorering af ekstravagter i det kommende ferieoptjeningsår, herunder også kald i rådighedsvagter, der udløser overarbejdsbetaling.
  • Hvis du forventer at gå ned i tid i afviklingsåret.

Ulemper kan være:

  • Hvis du forventer en væsentlig lønfremgang i afviklingsåret.
  • Hvis du skal på barselsorlov med dagpenge i optjeningsåret - så kan valget ofte være en ulempe.

Hvis du beslutter dig for at få feriegodtgørelsen udbetalt, skal du fremsætte ønsket herom til din arbejdsgiver - gør det skriftligt - og som nævnt senest 31. december 2017.

Det fungerer så på den måde, at du får et feriekort for for ferieåret, der starter 1.maj 2019.

Den særlige feriegodtgørelse er i ferieaftalen anført som 12,45%. Efter Sundhedskartellets opfattelse, vil den særlige feriegodtgørelse for jordemødre med under 8 års anciennitet være på 13,35% (de 12,45% + 0,9% som er forhøjelsen af feriegodtgørelsen for særlige grupper i Sundhedskartellet, der blev aftalt ved overenskomstforhandlingen i 2008).

I forbindelsen med implementeringen af de aftalte forhøjelser har Danske Regioner/Regionernes Lønnings- og Takstnævn imidlertid tilkendegivet, at de ikke er enige heri.

Problematikken er forudsat uafklaret, idet der ikke har været nogen sager - endnu - på området.

Ansat i staten

På statens område finder man adgangen i ferielovens § 23, stk. 5. Også her kan man før optjeningsåret (= kalenderåret) kræve feriegodtgørelse i stedet for løn under ferie og ferietillæg, i det efterfølgende afholdelsesår (1/5-30/4).
Feriegodtgørelsen er her 12%.