• Print
  • Bookmark and Share

Ferieår,-periode og uge

Ferieåret

Ferieåret går fra den 1. maj til 30. april.

Ferieperioden

Ferieperioden er fra den 1. maj til den 30. september og er den periode, hvor du har ret til 3 ugers sammenhængende sommerferie, med mindre du og din arbejdsgiver aftaler, at din sommerferie holdes på en anden måde. Mindst 2 uger af sommerferien skal dog gives i sammenhæng.

Ferieugen

Ved en ferieuge forstås 7 på hinanden følgende kalenderdage, inden for hvilke ferietimerne/feriedagene skal afholdes. Ferien begynder ved den planlagte arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag.

Optjeningsåret

Optjeningsåret er kalenderåret.

Overførsel af ferie

Du kan overføre "optjente uafviklede ferietimer ud over 4 uger" til næste ferieår, dvs. 5. og 6. ferieuge. Det kræver, at du inden ferieårets udløb indgår en skriftlig aftale herom med din arbejdsgiver. Vilkårene for afviklingen af den overførte ferie skal samtidig fastlægges.

Feriens tilrettelæggelse

Din arbejdsgiver har pligt til så vidt muligt at tage hensyn til dine ferieønsker, herunder ønsket om, at hovedferien afholdes i børnenes skolesommerferie, men det er i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår du skal holde ferie — der gælder dog særlige regler for den 6. ferieuge.

Din arbejdsgiver skal varsle din sommerferie med 3 måneders varsel og din resterende ferie med 1 måneds varsel.