• Print
  • Bookmark and Share

Barselsorlov og ferie

Barsels- og adoptionsorlov er en feriehindring. Hvis du ikke kan afholde din hovedferie inden ferieperiodens udløb (30. september), har du ret til at få udbetalt ferie med løn eller feriegodtgørelse for hovedferien efter ferieperiodens udløb og senest ved ferieårets udløb, uden at ferien er afholdt. Udbetalingen skal ske, når du har dokumenteret, at betingelserne for udbetaling er opfyldt.

Du kan også kræve ferien holdt på et senere tildspunkt i ferieåret.

For så vidt angår restferien kan løn eller feriegodtgørelsen også udbetales, hvis du på grund af barselsorlov (eller anden feriehindring) er forhindret i at afholde restferien inden udløbet af ferieåret (30. april).

Eksempel: Din barselsorlov udløber fredag, den 25. april. Du har 10 restferiedage til gode. De 5 kan du nå at afholde inden ferieåret udløber, men de resterende 5 har du ret til at få udbetalt.

Hvis ikke du ønsker udbetaling, kan du vælge, at de ikke-afholdte feriedage overføres til næste ferieår. Husk at aftalen skal være skriftlig og den skal være indgået inden 30. september efter ferieårets udløb.