• Print
  • Bookmark and Share

Ferie

Se hvilke regler og aftaler der gælder i forhold til afholdelse af ferie

Dine ferierettigheder afhænger af, hvor du er ansat, idet der er forskellige regelsæt afhængig af, om du er ansat i en region, en kommune, i staten eller er i en privat ansættelse. 

Ansat i en region eller i en kommune

Hvis du er ansat i en region, er du omfattet af Aftale om ferie for personer ansat i regioner. På det kommunale område er det Aftale om ferie for personer ansat i kommuner. Aftalerne er næsten identiske

Ansat i staten

På statens område er du omfattet af ferieloven samt Cirkulære om Ferieaftalen, der er et supplement til ferieloven. Aftalen erstatter således ikke ferieloven, men indeholder kun bestemmelser om de tilfælde, hvor ferieloven fraviges.
Læs mere om ferie for statsansatte

Ferieaftaler/ferielov


Når ferien står for døren

Forhandlingsfællesskabets folder "Når ferien står for døren" beskriver ferieforhold for ansatte på det kommunale og regionale område på en let og overskuelig måde.

Læs foldere


Ferieaftalerne

Danske Regioner

Kommunernes Landsforening

Staten