• Print
  • Bookmark and Share

Tilkald

Det er et tilkald, hvis din arbejdsgiver ringer til dig i din fritid og kalder dig på arbejde.

Hvis du er fuldtidsansat, honoreres et tilkald på et fridøgn, søgnehelligdage eller fridage af min. 24 timers varighed for med min. 6 timers overarbejdsbetaling. Andre tilkald honoreres med min. 3 timers overarbejdsbetaling.

Hvis du er deltidsansat, honoreres et tilkald på et fridøgn og søgnehelligdage med min. 6 timers overarbejdsbetaling.

Andre tilkald honoreres med min. 3 timers overarbejdsbetaling. Ved tilkald på et fridøgn skal der også ydes den faste krone-godtgørelse for mistet fridøgn. Er der tale om, at et langt fridøgn inddrages, så der efter indgrebet ikke længere resterer en frihedsperiode svarende til mindst et kort fridøgn, skal du have to gange honorering for tilkaldet (minimum 6 timers overarbejdshonorering) og to gange godtgørelse for mistet fridøgn.

 

Sundhedskartellet, Danske Regioner og KL har lavet en pjece på baggrund af de senere års erfaringer med lokale arbejdstidsaftaler.
Pjecen giver bud på en række af de udfordringer som rejser sig, når man overvejer at indgå lokale aftaler om arbejdstid.

Læs pjecen som pdf fil