• Print
 • Bookmark and Share

Arbejdstid

Din arbejdstid er reguleret i Arbejdstidsaftalen og Hviletidsaftalen, hvis du er ansat i regionerne.

I Arbejdstidsaftalen finder du reglerne om:

 • Arbejdstilrettelæggelse
 • Planlægning af arbejdstiden
 • Arbejde på særlige tidspunkter samt over- og merarbejde
 • Rådighedsvagt og tilkald

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål i teksten her på hjemmesiden, kan du evt. læse den kommenterede arbejdstidsaftale, som ligger her på siden. Den behandler arbejdstidsspørgsmålene meget detaljeret og giver svar på de fleste spørgsmål.

Lokale arbejdstidsaftaler
Du skal være opmærksom på, at arbejdstidsaftalens regler kan være fraveget eller suppleret ved en lokalaftale, der er indgået med din arbejdsgiver og tillidsrepræsentant.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til hvilke lokalaftaler I har på din arbejdsplads eller til reglerne om arbejdstid kan du kontakte din tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten er velkommen til at kontakte kredsen eller Jordemoderforeningens sekretariat, hvis der er spørgsmål, tillidsrepræsentanten er i tvivl om.

   

   

  FAQ om arbejdstidsregler

   

  Sundhedskartellet, Danske Regioner og KL har lavet en pjece på baggrund af de senere års erfaringer med lokale arbejdstidsaftaler.
  Pjecen giver bud på en række af de udfordringer som rejser sig, når man overvejer at indgå lokale aftaler om arbejdstid.

  Læs pjecen som pdf fil