• Print
  • Bookmark and Share

Hviletid og fridøgn

Hviletid:
Din arbejdstid skal tilrettelægges sådan, at du får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer.

Nedsættelse af hviletid:
Hviletiden mellem to døgns normaltjenester kan nedsættes til 8 timer, hvis det aftales lokalt mellem din tillidsrepræsentant og din leder. Hviletiden må ikke nedsættes mere end 2 gange om ugen, og ikke 2 døgn i træk.

Udskydelse af fridøgn:
Arbejdet kan tilrettelægges sådan, at fridøgnet udskydes, så der er op til 12 døgn i mellem 2 fridøgn. Det kan ske indtil 1 gang pr. måned. Udskydelse af fridøgnet forudsætter, at der indgås en lokalaftale mellem din tillidsrepræsentant og din leder.

Hviletid under rådighedsvagt:
Rådighedsvagt fra din bopæl er hviletid, hvis du ikke udfører effektiv tjeneste. Hvorimod rådighedsvagt fra vagtværelse ikke er hviletid.

Kompenserende hviletid og fridøgn:
Nedsættes eller udskydes hviletid eller fridøgn skal tilsvarende hviletid eller fridøgn gives som kompensation snarest muligt. Der skal tages særligt hensyn til dig, hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at give dig kompenserende hviletid eller fridøgn, så du ikke kan skade dig selv og/eller andre.

Natarbejde – helbredstjek
Du har ret til et gratis helbredstjek min. hvert 3. år, hvis du arbejder mere end 300 timer pr. år i tidsrummet 22.00-05.00, eller hvis du udfører min. 3 timer om dagen af dit arbejde i tidsrummet 22.00-05.00.

Læs mere:
Aftale om hviletid og fridøgn