• Print
  • Bookmark and Share

Arbejdsskade

Du har ret til erstatning, hvis du har fået en arbejdsskade.

Hvornår er det en arbejdsskade?

Der er 3 kategorier af arbejdsskader:

  • Ulykke: en personskade, hvor der er sammenhæng med hændelsen eller påvirkningen på arbejdet. Hændelsen eller påvirkningen skal ske pludseligt eller inden for 5 dage.
  • Erhvervssygdomme: Lidelser der er nævnt i Erhvervssygdomsudvalgets liste over erhvervssygdomme, fx ryglidelser, lidelser i skulder, hudsygdomme.
  • Andre sygdomme som i det konkrete tilfælde anses for en arbejdsskade, selv om sygdommen ikke findes på listen.

Hvem skal anmelde?
Din læge, tandlæge og din arbejdsgiver har pligt til at anmelde din arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).  Arbejdsgiveren skal desuden anmelde alle ulykker. Læger og tandlæger skal anmelde formodede og konstaterende tilfælde af erhvervssygdomme. Du eller din sikkerhedsrepræsentant kan også anmelde skaden.

Anmeld arbejdsskade her

Hvornår skal man anmelde?
Arbejdsgiver skal anmelde en arbejdsskade hurtigst muligt og senest 9 dage efter skaden er sket, eller hvis du pga. skaden ikke er fuldt arbejdsdygtig 5 uger efter skaden er sket.

Din læge og tandlæge skal anmelde skaden, når de bliver bekendt med skaden, og de vurderer, at der kan være en sammenhæng mellem skaden og dit arbejde.

Du kan rejse kravet om erstatning over for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) indtil 1 år efter skaden er sket. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) kan afvise din sag, hvis fristen overskrides, men kan i særlige tilfælde acceptere en overskridelse af fristen.

Hvem kan jeg kontakte?
Du kan kontakte din sikkerhedsrepræsentant, hvis du er kommet til skade på dit arbejde.

Læs mere:
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring