• Print
  • Bookmark and Share

Lovgivning og aftaler

Her finder du love og aftaler som regulerer en række forhold på løn og ansættelsesområdet

Funktionærloven
Jordemødre er funktionærer og omfattet af funktionærloven, når de udfører almindelige jordemoder opgaver.

I funktionærloven er opgaverne beskrevet som ”klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller fabriksmæssigt art”

I funktionærloven finder du blandt andet reglerne om:

  • Opsigelsesvarsler
  • Fratrædelsesgodtgørelse
  • Arbejdsgivers og funktionærens misligholdelse
  • Sygdom

Funktionærloven er en beskyttelseslov. Det betyder, at lovens regler ikke kan fraviges til skade for den ansatte.

Se funktionærloven

Integrations- og oplæringsstillinger
Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

Ansættelsesbreve

Regionerne: Aftale om arbejdsgivers pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Kommunerne: Aftale om arbejdsgivers pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Protokollat til aftale om ansættelsesbreve mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter)

Du skal ikke have nyt ansættelsesbrev eller tillæg hertil, såfremt du blot har fået ændret din løn.