• Print
  • Bookmark and Share

Ansættelse i lægepraksis

Når du ansættes i en lægepraksis, er det vigtigt, at det fremgår af din kontrakt, at du ansættes som jordemoder. Det har nemlig betydning for din optjening af lønanciennitet, hvis du på et senere tidspunkt bliver ansat på det regionale område.

Du skal også være opmærksom på, at din pension skal indbetales til Pensionskassen for Sundhedsfaglige i PKA. På den måde sikrer du, at din pension ikke bliver splittet op i flere pensionskasser.

Herudover anbefaler vi, at det fremgår af kontrakten, at du i øvrigt følger de løn- og ansættelsesvilkår, der er gældende for sammenlignelige stillinger i lægepraksis, hvor Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) har indgået overenskomst med visse faglige organisationer.

En kontrakt, når du ansættes i lægepraksis som jordemoder, kan se sådan her ud. Du kan evt. sende denne til din kommende arbejdsgiver, hvis han eller hun er i tvivl om, hvordan din ansættelse skal være.  

For dig, der er ansat på vilkår, der følger overenskomsten for konsultationssygeplejersker, ser lønnen for fuldtid således ud:

 

Indtil 2 års praksiserfaring

1.12.2018

1.12.2019

1.12.2020

Bruttomånedsløn

32.802,90

33.721,38

34.753,25

Ansatte med mere end 2 års praksiserfaring

1.12.2018

1.12.2019

1.12.2020

Bruttomånedsløn

37.203,58

38.245,28

39.415,59

Ledende

1.12.2018

1.12.2019

1.12.2020

Bruttomånedsløn

43.653,01

44.875,29

46.248,47

 

 

Hvis du er deltidsansat, kan du på Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforenings (PLA's) hjemmeside finde et regneark, hvor du kan indtaste dit timetal og se lønnen. Gå til lønberegneren (Under punktet 'Aktuel løn' vælger du 'Tabel for deltidsansatte sygeplejersker')

Se PLA overenskomsten (overenskomsten for konsultationssygeplejersker)

Kontakt juridisk konsulent Pernille Thykier, Jordemoderforeningen, for nærmere råd og vejledning

Klik her for overenskomsten (overenskomsten for konsultationssygeplejersker)


Har du brug for hjælp i forbindelse med ansættelse i lægepraksis kan du kontakte juridisk konsulent Pernille Thykier


Jordemoderforeningen har udgivet en pjece om, hvad jordemødre laver i lægepraksis. Pjecen kan fx bruges som bilag til ansøgninger til stillinger i lægepraksis. 

Læs pjecen her

Hvis du ønsker at få tilsendt pjecen, skal du sende en mail til Jette Poder, jpo@remove-this.jordemoderforeningen.dk, hvor du oplyser navn, adresse og det ønskede antal pjecer.