• Print
  • Bookmark and Share

Videreuddannelse

Som jordemoder har du en række muligheder for videreuddannelse. Her på siden kan du læse om dem.

Videreuddannelse på Master- eller Kandidatniveau

Master- og kandidatuddannelserne udbydes af universiteterne. Der er i dag adskillige master og kandidat uddannelsesmuligheder, der er relevante og interessante for jordemødre. Særligt er det fra september 2014 blevet muligt at tage en kandidatuddannelse i jordemodervidenskab.
Derfor bør man gøre sig klart, hvilke interesser man har og derefter undersøge hvilke muligheder, der er på området. Nogle master og kandidat uddannelser kræver, udover en mellemlang videregående uddannelse, to års erhvervserfaring, og at man har gennemgået et sammenhængende årsværk studieaktivitet. Flere af master og kandidat uddannelsesstederne udbyder et-årige suppleringsuddannelser. Disse suppleringsuddannelser svarer til et årsværk, men kan samtidig forberede specifikt til den pågældende master eller kandidat uddannelse. Kontakt uddannelsesstedet for nærmere oplysninger om eventuelle suppleringsuddannelses muligheder, samt hvilke andre diplom og suppleringsuddannelser der godkendes.

Økonomi og Studie

Masteruddannelserne udbydes af universiteterne under åben uddannelse og er dermed brugerbetalte. Tilrettelæggelsen af studieaktivitet er varierende fra uddannelse til uddannelse. Kandidatuddannelserne udbydes også af universiteterne, men ikke under åben uddannelse. Det er oftest er fuldtidsstudier.
Herunder er nævnt nogle af de videreuddannelses-tilbud, der kan være relevante for jordemødre. Listen er ikke fuldkommen, da der i disse år udbydes flere nye master, kandidat og diplomuddannelser.

Se i øvrigt hvad de enkelte universiteter tilbyder:

På undervisningsministeriets hjemmeside findes oversigt over eksisterende diplomuddannelser.

ministeriet for vidensskab, teknologi og udviklings hjemmeside finder du indgange til emner inden for uddannelse, herunder også international uddannelse.

UddannelsesGuiden kan du finde en samlet oversigt over videreuddannelses muligheder.

Tilføjelser

Kender du til relevante uddannelser, der bør nævnes på denne liste, kontakt da venligst udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll.