• Print
  • Bookmark and Share

Uddannelse

Læs om uddannelsen til jordemoder (professionsbachelor i jordemoderkundskab) og om mulighederne for efter- og videreuddannelse

Professionsbachelor i jordemoderkundskab

Uddannelsens formål:

I henhold til § 1 i "Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i jordemoderkundskab (januar 2009) gælder: Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab er at kvalificere den studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som jordemoder og at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde. Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for jordemoderkundskab, kvalificere den studerende indenfor teoretisk og klinisk jordemoderkundskab jf. bilag 1.

Studieordningen og uddannelsesbekendtgørelse udgør den legale baggrund for jordemoderuddannelsen.

Den gældende uddannelsesbekendtgørelse og studieordning er fra 2009.

Se studieordningen

Se bekendtgørelsen

Uddannelsens indhold:

Jordemoderuddannelsen er opdelt i semestre og moduler. Et studieår er opdelt i to semestre. Et semester har en varighed på mellem 18-24 uger og er opdelt i to moduler. Et modul er en afsluttet undervisningsenhed.

Et modul indeholder teoretiske eller kliniske elementer eller en kombination heraf.

Uddannelsen består af 14 moduler.

I den kliniske uddannelse er den studerende i praktik på svangre-, føde- og barsels afdelinger samt gynækologisk og neonatal afdeling.

I den teoretiske uddannelse er det fag som:

  • Jordemoderkundskab
  • Jordemoderfagets naturvidenskabelige grundlag
  • Farmakologi
  • Familiedannelse
  • Videnskabsteori og forskningsmetodologi
  • Kvindens / familiens sundhed
  • Neonatologi
  • Anæstesiologi
  • Samt et bachelorprojekt

Hvor kan man blive jordemoder?
Der er tre skoler i Danmark i hhv. København, Aalborg og Esbjerg
Se oplysninger om skolerne