• Print
  • Bookmark and Share

Sundhedsstyrelsens Svangreanbefalinger

Sundhedsstyrelsen skriver i forordet til anbefalingerne, at de gennemgående principper i anbefalingerne er, at graviditet, fødsel og barsel er naturlige livsprocesser, at sundhedsvæsenets indsats omfatter sundhedsfremme, forebyggelse og behandling, og at der ydes en differentieret indsats med udgangspunkt i den enkelte gravides ønsker og behov.

Indholdet i anbefalingerne er baseret på den tilgængelige viden på området.

Anbefalingerne er udarbejdet af en styregruppe og seks arbejdsgrupper bestående af repræsentanter for en række institutioner og videnskabelige selskaber samt mange eksperter.

Disse anbefalinger for svangreomsorgen erstatter ”Sundhedsstyrelsens retningslinjer” fra 1998. Anbefalingerne for svangreomsorgen træder i kraft pr. 1. september 2009.

Se Sundhedsstyrelsesens svangreanbefalinger

I 2011 lavede Sundhedsstyrelsen en rapport om hvorvidt aktørerne levede op til anbefalingerne. Se rapporten og Jordemoderforeningens kommentar til den:


Se Sundhedsstyrelsesns rapport om svangreanbefalingerne

Se Jordemoderforeningens kommentar til rapporten