• Print
  • Bookmark and Share

Lovstof

Lovstof om jordemodervirksomhed

Her kan du finde de love m.v., der gælder for jordemodervirksomhed:

Autorisationsloven
Autorisationsloven

Cirkulære om jordemodervirksomhed
Cirkulære om jordemodervirksomhed

Vejledningen
Vejledning om jordemødres virksomhedesområde

Bekendtgørelse om journalføring
Lov om journalføring

Sundhedsloven
Sundhedsloven

Kompetenceprofil for den nyuddannede jordemoder
Kompetenceprofil for den nyuddannede jordemoder