• Print
  • Bookmark and Share

Kandidatpris

Jordemoderforeningens nye kandidatspecialepris

Flere og flere jordemødre vælger at videreuddanne sig igennem et kandidatforløb, og der skrives derfor hvert år mange spændende specialer.

I forbindelse hermed vedtog Hovedbestyrelsen i 2018, at der skulle åbnes mulighed for at tildele en kandidatspecialepris til en jordemoder, der havde skrevet et spændende kandidatspeciale med betydning for jordemoderfaget.

Prisen vil blive uddelt hvert andet år, i år på Jordemoderforeningens medlemsmøde, der i år finder sted den 4. november i Aarhus. Med prisen følger en honorering på kr. 10.000 kr. 

Er du medlem af Jordemoderforeningen og har afsluttet din kandidatuddannelse i 2018 eller 2019, kan du søge kandidatspecialeprisen. Ansøgningsfristen er den 5. august 2019.

Hvis du ønsker at ansøge, skal du udfylde et  ansøgningsskema, og efterfølgende sende det sammen med en pdf-fil af dit speciale, til sek@remove-this.jordemoderforeningen.dk.

Specialerne vil blive vurderet af et udvalg bestående af tre jordemødre med akademiske kompetencer på ph.d.-niveau.

Jordemoderforeningen og jordemødrene i bedømmelsesudvalget behandler naturligvis dit speciale og resultaterne herfra fortroligt.

Hvis du imidlertid gerne vil have dit abstrakt og/eller dit speciale på Jordemoderforeningens hjemmeside, kan du tilkendegive det i ansøgningsskemaet.

Valg af frist for indsendelse

Vi er opmærksomme på, at skæringsdatoen for indsendelse af specialet medfører, at man fra visse universiteter, hvor man først færdiggør og forsvarer sit speciale i august/september, ikke kan indsende sit speciale til bedømmelse til dette års pulje.
Af praktiske årsager har vi dog været nødt til at fastsætte datoen for indsendelse til begyndelsen af august:

Det er naturligvis ønsket, at prismodtageren kan deltage på medlemsmødet i november for at få overrakt prisen personligt.
Dette kræver, at prismodtageren i rimelig tid kan planlægge herefter. Allerede her er vi afhængige af at kunne meddele vedkommende det i begyndelsen af oktober.
For at give bedømmelsesudvalget tilstrækkelig tid til - ved siden af deres arbejde - at læse specialerne, vurdere dem og i fællesskab mødes til en samlet bedømmelse inden prismodtageren får besked, har vi fundet det nødvendigt at sætte en frist primo august.

Kandidatspecialeprisen vil fremover blive uddelt hvert andet år, hvorfor kandidater, der først færdiggør deres speciale efter juli 2019 kan indsende deres speciale til den næstkommende pulje.

Indgang for priskomiteen

Brugerlogin

Indtast dit medlemsnummer og de første seks cifre i dit CPR-nummer for at logge ind :
Log ind