• Print
  • Bookmark and Share

Medlemskab som studerende

Når du starter på uddannelsen, vil du på skolen modtage en indmeldelsesblanket, som du skal udfylde for at blive medlem af Jordemoderforeningen. Som studerende betaler du kun 80 kr. i kvartalet for at være medlem.

Når du er færdiguddannet, modtager du et brev fra Jordemoderforeningen med en registreringsblanket, så du kan opdatere dine oplysninger såsom eksamensdato, jobsituation etc. Du får også en indmeldelsesblanket til A-kassen. Begge blanketter skal du udfylde og indsende. Du kan også udfylde en registreringsblanket til foreningen online.

Du skal være opmærksom på, at der er forskellige muligheder for medlemskab, alt efter om du har fået arbejde efter endt uddannelse, eller om du måske er gået direkte på barsel.

Læs mere om medlemsskab og kontingent