• Print
  • Bookmark and Share

Jordemoderfaglige kilder

På jordemoderforeningen.dk finder du mange kilder til jordemoderviden.

Der er en samling af bachelor-, kandidat- og masterprojekter, som man kan hente inspiration og viden i. Vi opfordrer til at alle sender deres projekter ind, så alle kan få del i den store viden.
Se siden "Bachelor-, kandidat- og masterprojekter"

På siden "Jordemoderfaglige projekter" er der en oversigt over både i gangværende og afsluttede projekter af forskellig karakter. Listen er slet ikke fuldkommen, men kan give et fingerpeg.
Se siden "Jordemoderfaglige projekter"

Du kan også finde forskellige artikler og rapporter om jordemodefaglige emner.
Se siden "Artikler og rapporter"

Endelig ligger der materialer fra diverse møder og arrangementer, som Jordemoderforeningen har afholdt.
Se siden "Materialer fra møder"