• Print
  • Bookmark and Share

Bachelorprisen

Bachelorprisen uddeles en gang om året på hhv Jordemoderforeningens kongres eller medlemsmøde. I 2017 bliver det på medlemsmødet den 24. oktober. 

Prisen gives til de tre opgaver, der vurderes som de mest relevante, aktuelle, originale, praksisrelaterede og perspektiverende af en priskomite.

Med priserne følger en honorering på henholdsvis 8.000 kr. 3.000 kr. og 1.000 kr.

Tidspunkt for indstilling af projekterne annonceres på hjemmeside, tidsskrift og nyhedsbrev senere, men det bliver  ultimo juli 2017.


De udvalgte projekter 2016

Nedenstående tre projekter er valgt ud til de tre priser. 

Førsteprisen

”På med huen”
– Et bachelorprojekt om huens effekt på hypotermi og mor-barn-tilknytningen
ForfatterMalene Køster Nytofte-Bæk

Andenprisen

MRSA - en barriere i et fag, hvor vi er så tæt på?
- Et kvalitativt studie af isolationsforanstaltningers betydning for den jordemoderfaglige omsorg.
Forfattere: Katrine Hyldgaard Hansen, Marlene Hartmann Hansen, Mie Løyche Jakobsen og Trille Lykke Wehner

Tredjeprisen

”På med huen”
– Et bachelorprojekt om huens effekt på hypotermi og mor-barn-tilknytningen
ForfatterMalene Køster Nytofte-Bæk

Et lille projekt, før det store projekt
- Kommende forældres oplevelse af en rebozointervention i graviditeten
Forfatter: Anne Kathrine Thomsen

Se flere bachelorprojekter fra tidligere år

Tidspunkt for indstilling af 2017-projekter annonceres på hjemmeside, tidsskrift og nyhedsbrev senere, men det bliver  ultimo juli 2017