• Print
  • Bookmark and Share

Bachelorprisen

Bachelorprisen uddeles en gang om året på hhv Jordemoderforeningens kongres eller medlemsmøde. I 2017 blev det uddelt på medlemsmødet den 24. oktober. 

Prisen gives til de tre opgaver, der vurderes som de mest relevante, aktuelle, originale, praksisrelaterede og perspektiverende af en priskomite.

Priskomiteen består af:

  • Sarah Hjorth Andersen, jordemoder, cand.san. i jordemodervidenskab
  • Jane Bendix, jordemoder, cand.scient.san., ph.d.
  • Fie Skat Hjørnet, jordemoder, cand.scient.san.
  • Lis Munk, jordemoder, Master of Health Informatics MI

Med priserne følger en honorering på henholdsvis 8.000 kr. 3.000 kr. og 1.000 kr.

Deadline for indstillinger til prisen i 2018 offentliggøres senere


Førsteprisen

Eksplorér eksplorationen

Forfattere: Line Bæk, Maria Ebbesen, Matilde Jakobsen og Eva Aalbæk Dimon

Projekt

Andenprisen

Kære Jordemoder- Hvad med arbejdsglæden? Et kvalitativt bachelorprojekt om jordemødres arbejdsglæde set i et narrativt perspektiv

Forfattere: Lisbeth Lykke Nielsen og Louise Clausen

Projekt

Tredjeprisen

Når fertilitetsbehandling lykkes: Et narrativt perspektiv på tidligere barnløse pars transitionsproces fra barnløshed til graviditet

Forfatter: Maria Sackmann

Projekt


Se flere bachelorprojekter fra tidligere år