• Print
  • Bookmark and Share

Bachelorprisen

Så er det tid til at indstille sit bachelorprojekt fra 2018 til årets bachelorpris.

Bachelorprisen uddeles på Jordemoderforeningens kongres den 5. november 2018 i Middelfart.

Prisen gives en gang om året til de tre opgaver, der vurderes som de mest relevante, aktuelle, originale, praksisrelaterede og perspektiverende af priskomiteen. Priskomiteen består af fire jordemødre, der repræsenterer jordemoderfaget bredt. Med priserne følger en honorering på henholdsvis 8.000 kr. 3.000 kr. og 1.000 kr.

Kun medlemmer af Jordemoderforeningen, der har afsluttet jordemoderuddannelsen i 2018, kan komme i betragtning til dette års prisuddeling.

Nyuddannede, der indstiller sig til prisen, skal udfylde indstillingsskemaet og indsende det sammen med en samlet pdf-fil af opgaven til sek@remove-this.jordemoderforeningen.dk senest den 3. august 2018.


Vinderne fra 2017

Førsteprisen: Eksplorér eksplorationen

Forfattere: Line Bæk, Maria Ebbesen, Matilde Jakobsen og Eva Aalbæk Dimon

Projekt

Andenprisen: Kære Jordemoder- Hvad med arbejdsglæden? Et kvalitativt bachelorprojekt om jordemødres arbejdsglæde set i et narrativt perspektiv

Forfattere: Lisbeth Lykke Nielsen og Louise Clausen

Projekt

Tredjeprisen: Når fertilitetsbehandling lykkes: Et narrativt perspektiv på tidligere barnløse pars transitionsproces fra barnløshed til graviditet

Forfatter: Maria Sackmann

Projekt


Indgang for priskomiteen

Brugerlogin

Indtast dit medlemsnummer og de første seks cifre i dit CPR-nummer for at logge ind :
Log ind

Deadline 2018

Deadline for indstilling af projekter fra 2018 er den 3. august 2018

Indstillingsskema