• Print
  • Bookmark and Share

For studerende

Her på siden kan du hente information, der særligt er relevant for dig som studerende. Vi modtager meget gerne dine kommentarer og ønsker til sitet.
Send gerne ønsker og kommentarer til webredaktør Jette Poder.

Erhvervsansvarsforsikring for studerende - også i udlandet

Forsikringen dækker erstatningsansvar i forbindelse med praktik under uddannelse, hvis den studerende ikke er dækket af en erhvervsansvarsforsikring. En skade indtruffet uden for Danmark dækkes, såfremt skaden er sket under rejser eller midlertidigt ophold (indtil 1 års varighed) i forbindelse hermed, og at der er tale om et naturligt led i den studerendes uddannelse.
Alle jordemoderstuderende, der er medlem af Jordemoderforeningen, er automatisk dækket af forsikringen.
Police på engelsk

Farmakologi

Jordemoderforeningen har tidligere publiceret bøger om jordemoderfaglig farmakologi. Men siden 2004 har jordemoderfaglig farmakologi været tilgængelig her på hjemmesiden. Siderne er forfattet af farmaceut og underviser på Jordemoderuddannelsen i København, Gert Petersen, som ligeledes opdaterer med nyeste viden flere gange om året.
Gå til farmakologien