• Print
  • Bookmark and Share

Hjemmefødsler - en medicinsk teknologivurdering

Forfattere: Lea Lund Palsøe, Rebecca Perriton Veilgaard Rasmussen og Stine Winkler Roswall

Uddannelsesinstitution: Professionshøjskolen Metropol

Udgivelsesår: Maj 2010

Abstract: Opgavens formål er, via en medicinsk teknologivurdering, at undersøge forudsætningerne for og konsekvenserne af at øge hjemmefødselsfrekvensen for lavrisikofødende i Danmark. Gennem analyse og diskussion af teknologi-, patient-, organisations- og økonomielement konkluderes det, at der i Danmark er forudsætninger for at øge hjemmefødselsfrekvensen til 2.4 %. Konsekvenserne af øgningen vil være en uændret neonatal og maternel mortalitet, samt lavere morbiditet og interventionsrate. Således forbliver flere fødsler normale, hvorved jordemoderens selvstændige virksomhedsområde bevares. Den angivne frekvens medfører endvidere en økonomisk nettogevinst pa 13,0 mio. kr. Opgaven finder desuden, at kvinder, der vælger at føde hjemme, får en god fødselsoplevelse.

Læs rapport