• Print
  • Bookmark and Share

Gør fokus på smerte ondt værre?

Gør fokus på smerte ondt værre?
Forfatter:
Heidi Meyer Vallentin
Uddannelsesinstitution: Professionshøjskolen Metropol
Udgivelsesår: Juni 2012

Dette projekt søger med en socialkonstruktivistisk tilgang til sundhedsstyrelsens antagelse om information og det informerede valg, som vejen til den gode fødsel, at anskue om information kan have negative følger for kvinders fødselsoplevelse. Der tages udgangspunkt i teorier om Autonomi og Self-efficacy, som anskueliggører, hvordan formidlingen af information spiller ind på kvinders smertemestring og fødselsoplevelse som helhed. Der konkluderes derudfra, at information om risici, bivirkninger og komplikationer, kan have en skadelig virkning afhængigt af den kontekst den formidles i. Ydermere konkluderes at information bør følges op af støtte og rådgivning som element i den gode fødsel.

Læs rapport
Forside