• Print
  • Bookmark and Share

Bachelor-, kandidat- og masterprojekter

Her finder du projekter skrevet af jordemødre på bachelor-, kandidat- og masterniveau. Hensigten er at skabe et rum for udveksling af viden mellem jordemødre i Danmark.


Bachelorprojekter

2019

Til lykke med din graviditet, Mikkel
Forfatter: Karoline Bojsen Træden Larsen
UC Syd


2017

Generation Maternal Request
Forfattere: Hanna Sidenius Frederiksen og Mie Randall Kristensen

Når det talte sprog er væk 
- Et bachelorprojekt om sprogbarrierer og andetgørelse i svangreomsorgen
Forfatter: Olinda Louise Angelsen Schriver

Når vandet går
- Et kvalitativt bachelorprojekt om håndteringen af PROM til termin
Forfattere: Julie Vestergaard Streton, Maja Naomi Zchout og Pernille Rosengaard Madsen

Hvad er det kliniske skøn
- Et bachelorprojekt der undersøger det kliniske skøns rolle i vurderingen af den prænatale tilknytning
Forfattere: Katrine Kielsgaard Rodding og Josephine Martine Kofoed Empacher

Profylaktisk epidural ved BMI > 35
Forfattere: Sarah Christensen og Kathrine Schmidt Almlund

Kan man overhovedet føde uden et partogram? 
- Et litteraturstudie om jordemoderens brug af partogrammet
Forfatternes navne: Karina Andresen og Maria Louise Hjerm Latham 

At tælle eller ej ...
- Et sundhedsvidenskabeligt bachelorprojekt om metoder til registrering af fosterbevægelser
Forfattere: Maja Greve Bonde, Trine Rusholt Jørgensen, Matilde Staun Thoftstrup Møller og Nikoline Kilsgaard Østertoft

Eksplorér eksplorationen
Forfattere: Line Bæk, Maria Ebbesen, Matilde Jakobsen og Eva Aalbæk Dimon

Akut sectio i et organisatorisk perspektiv
- En medicinsk teknologivurdering
Forfattere: Camilla Sand Dige, Elle Kobberholm Höhrmann, Nana Ekelund Schultz og Pernille Grønhøj Sørensen

Ni måneder, der varer hele livet
Forfattere: Therese Fisker, Emilie Holme Iversen, Camilla Slot Tarpgaard og Sarah Dencker Sørensen (ikke medlem)

Tilbageholdelse af gravide misburgere
- Et kvalitativt studie af jordemoderfaglige implikationer forbundet herved
Forfattere: Sidse Sofie Klingenberg Madsen og Elisabeth Larsen Engholm

"Nu går det hele lige lidt stærkt, jeg skal nok forklare bagefter"
- Et kvalitativt bachelorprojekt om faderens oplevelse af den komplicerede fødsel
Forfatter: Christina Kipker Nielsen

Kære Jordemoder- Hvad med arbejdsglæden?
- Et kvalitativt bachelorprojekt om jordemødres arbejdsglæde set i et narrativt perspektiv
Forfattere: Lisbeth Lykke Nielsen og Louise Clausen

"Det handler om deres valg, gør det ik'?"
Forfattere: Anna Lindvig Greve og Simone Glerup Jensen

Når storken er forsinket
- fertillitetsbehandlede kvinders oplevelse af graviditeten i et eksistenspsykologisk perspektiv
Forfattere: Annemette Malmdorf Madsen og Anne Mette Grønkjær-Davidsen

Gravid efter terminsdato
- Et bachelorprojekt om gravides oplevelse af at passere terminsdatoen og diskursen om igangsættelse
Forfattere: Camilla Vedel Nielsen og Sophie Berg Hansen

Vandafgang - hvad nu?
Forfattere: Berit Juhl Pedersen og Line Fogtmann Dohn

"Influenzavaccinens effekt hos raske gravide"
- Et bachelorprojekt om jordemoderens informative udfordringer
Forfatter: Karin Lidang

Når fertilitetsbehandling lykkes
- Et narrativt perspektiv på tidligere barnløse pars transitionsproces fra barnløshed til graviditet
Forfatter: Maria Sackmann

"Let's talk about sex"
- Et projekt om nye forældres seksualitet og jordemoderens rolle i denne 
Forfatternes navne: Amanda Andersen Ilkjær, Mette-Line Courdt Hansen og Louise Skelmose Esbensen 

De Grønne Gravide
- Et bachelorprojekt om kostvejledning af gravide kvinder der spiser vegansk 
Forfatternes navne: Anja Funk

Evidensbaseret praksis? 
Et samfundsvidenskabeligt bachelorprojekt om evidensbegrebet og implementering
Forfatternes navne: Birgitte Fly Baunsgaard og Signe Dam Andersen

2016

Den ´naturlige` igangsættelse
- En opgave om igangsættelse i et styringsperspektiv 
Forfattere: Katrine Stokholm Høngaard, Mille Stevnhoved Simonsen og Sofie Hedemann Storgaard 

Epigenetik og mikrobiologi 
- Et bachelorprojekt om fødselsmådens betydning for menneskets to genomer 
Forfattere: Sara Mbaye Karentius og Friederike Hector 

Et lille projekt, før det store projekt
- Kommende forældres oplevelse af en rebozointervention i graviditeten
Forfatter: Anne Kathrine Thomsen

For en sikkerheds skyld
- Et bachelorprojekt om kvinders oplevelse af sundhedsanbefalinger og screeningstilbud i graviditeten 
Forfattere: Catrine Lindgren Christoffersen og Leonie Charlotte Starkgraff

Frigør fødestillingen!
- Et bachelorprojekt om fødestillingen som et centralt aspekt i det forebyggende arbejde imodstørre bristninger.
Forfattere: 
Anna Marie Mølgaard-Kornum, Isabella Lina Claudi Risom og Pernille Øland Sauer Christensen

Hindeløsning som igangsættelse af fødslen
Forfattere: Sofie Vejby Lindquist og Sophia Melander Vexø Nielsen

Igangsættelse & postpartum blødning
- En undersøgelse af evidensen vedrørende sammenhængen mellem igangsættelse & postpartum blødning hos lav-risiko gravide, over termin 
Forfattere: Rikke Karlshøj og Sascha Andersen

Screening for gestationel diabetes mellitus
- Evidens og etik
Forfattere: Marie Louise Landsvig, Julie Ørbæk Møller og Stine Wieland

Sphincterruptur fra kvinders perspektiv
- En kvalitativ analyse af kvinders oplevelse af puerperiet med ensphincterruptur
Forfattere: Anne-Karen Rafn Juul Christensen og Anne Dalsgaard Holst 

Aktiv fase
- En konstatering eller en jordemoderfaglig vurdering? 
Forfattere: Anne Levring Mortense, Michelle Eskerod Kristensen, Maria Husted Pedersen og Sara Ting Amorsen

"Bare lige ét sting til…”
- Et sundhedsvidenskabeligt bachelorprojekt om suturering af fødselsbristninger
Forfattere: Anne Linde, Karoline Vilain, Anne Mette Sørensen og Nanna Kirk Lauridsen 

MRSA - en barriere i et fag, hvor vi er så tæt på?
- Et kvalitativt studie af isolationsforanstaltningers betydning for den jordemoderfaglige omsorg.
Forfattere: Katrine Hyldgaard Hansen, Marlene Hartmann Hansen, Mie Løyche Jakobsen og Trille Lykke Wehner

Obstetrisk vold i en dansk kontekst
- Et bachelorprojekt med en kritisk tilgang til svangreomsorgensstandardiserede praksis
Forfattere: Emilie Bonde Laursen, Kristina Gammelgård-Larsen, Mette Kaastrup Kjær og Lene Thurlow

Projekt Labia 
- Et bachelorprojekt omhandlende en kvantitativ undersøgelse af forskellige behandlingsmetoder til labiabristninger, samt kvindens oplevelse af ubehag og smerte alt efter den valgte metode
Forfattere: Helene Lund Thing, Ida Marie Nørgaard Holm, Theresa Meldgaard Sølvsten og Sanne Kammersgaard Christensen 

Amning og etnicitet
– En kvalitativ undersøgelse af etniske minoritetskvinders oplevelse af jordemoderens ammevejledning
Forfatter: Christina Sørensen 

”Det er meget intuition, tænker jeg”
- Et kvalitativt bachelorprojekt om bagvedliggende årsager til jordemoderens vurdering af kvindens behov for en uddybende efterfødselssamtale
Forfattere: Johanne Dam Nielsen og Mia Kafton Christensen 

Når enden er go' 
- Et kvalitativt bachelorprogram om kvinders beslutningsproces i valg af fødselsmåde ved sædepræsentation
Forfattere: Maria Bekke, Malene Paulsen og Stine Berg Hedemann

”På med huen”
– Et bachelorprojekt om huens effekt på hypotermi og mor-barn-tilknytningen
ForfatterMalene Køster Nytofte-Bæk

2015

Den traumatiske fødsel
Set i et narrativt perspektiv
Forfatter: Julie Fie Beier Lund

Jordemoderkonsultationen
- et digitalt medieret møde
Forfatternes navne: Anne-Louise Pedersen

"Bliver jeg en bedere jordemoder på stue 2?"
- En kvalitativ observationsundersøgelse af fødestuens betydning for jordemoderens handlinger
Forfattere: Rikke Lykkegaard, Sara Herfelt, Katrine Bak Wraae

Fertilitet - i et jordemoderperspektiv
Forfatternes navne:
Nana Seedorff Ernst

At være igangsat
Forfatternes navne:
Anne Læssøe og Julie Mikkelsen

En film siger mere end tusind ord
- et bachelorprojekt om filmen Casper og Sofie i et styringsperspektiv
Forfatternes navne: Cecilie Klarskov Nielsen, Janne Hasgaard og Martha Maria Jensen

Forudsætning for valget af det rette fødested
Forfatternes navne:
Lykke Dyrvig Thomsen, Mie Kofoed og Miaja Veilberg

Jordemoderens anvendelse af misoprostol til postpartum blødning
Forfatternes navne:
Camilla Høxbroe Nielsen, Cathy Käthe Andersen og Tabia P. M. Volqvartz

Et kærligt puf
- et bachelorprojekt om brug af nudge til at fremme bevægelse i fødslen
Forfatternes navne: Tine Juul Pedersen, Katrine Sondrup Poulsen, Camilla Marie Bach

Amning - mere end bare mad
Forfatternes navne:
Pernille Johansen og Jeanette Bach Graversen

Ansvar - Gir' du en hånd med?
Et humanistisk projekt om italesættelse af ansvarsfordeling mellem kvinden og jordemoderen.
Forfatternes navne: Charlotte Orloff Madsen og Rikke Dam Hansen

At føde eller ikke at føde - hjemme?
Kvinder og mænds overvejelser i forbindelse med valg af hjemmefødsel
Forfatternes navne: Merete Holst Vind, Mette Sarsgaard og Trine Søndergaard Knudsen

Voldtægt i bagagen
– Et bachelorprojekt om fødende, der har været udsat for voldtægt
Forfatternes navne: Stephanie Højrup Rafn, Karina Skovby Villadsen og Trine Ejsten Hansen

Vandafgang, en indikation for igangsættelse?
Et bachelorprojekt omhandlende evidensgrundlaget ved PROM
Forfatternes navne: Trine Storgård

'Livmoderen som hospice'
- et humanistisk bachelorprojekt om kvinden, der vælger at gennemføre graviditeten trods viden om et foster med alvorlige anomalier svært forenelige med liv
Forfatternes navne: Katrine Steen Jensen, Louise Rømer Madsen og Tina Thomsen

Oplevelsen af at være en del af fødslen
- Fædres oplevelse af forskellen på deres rolle ved henholdsvis hjemmefødsel og hospitalsfødsel
Forfatternes navne: Maria Margrethe Bojesen

Hvem bestemmer fødestillingen?
Forfatternes navne:
Louise Øllgaard Bloch Pedersen og Simone McNee Bønneland

Tænk sig, at en fødsel kan knække eller rejse et menneske
- et bachelorprojekt om efterfødselssamtalen efter en traumatisk fødselsoplevelse
Forfattere: Sara Gaarde Knudsen, Carina Bettina Lindholt og Anja Madsen

Hjælp - vandet er gået
Forfatternes navne:
Cecilie Søndergaard, Ditte Holm Hansen og Ida Lund Hansen

2014

Perinealmassage - en metode til gravide, der frygter at briste
Et jordemoderfagligt bachelorprojekt om vejledning af den gravide kvinde i forhold til bristninger
Første del af rapport
Anden del af rapport
Forfattere: Cecilie Henriksen og Heidi Jensen

At vurdere kvaliteten af evidens
Et bachelorprojekt om foreliggende evidens for anvendelse af håndgreb til nedbringelse af sphincterruptur
Forfattere: Kristina Axelsen og Mette Lya Laursen

Den "søde" ventetid
Et humanistisk bachelorprojekt om kvinders oplevelse af fysiologiske forandringer under graviditeten
Forfattere: Helle Christensen og Majken Hjerrild Bertelsen
Bilag A
Bilag B
Bilag C
Bilag D

Forløsningsmetode efter en sphincterruptur - Et informeret valg
Forfatter: Camilla Frosch Holmager Sloth

Episiotomi?
Et litteraturstudie om evidens og videnskab eksemplificeret ved episiotomi som forebyggelse af Sphincterruptur
Forfattere: Camilla Louise Tornbo og Katrine Christiansen

Læg din ned, drik noget koldt og skub til maven
Et bachelorprojekt om jordemoderens vejledning ved mindre liv
Forfattere: Malene Bergmann, Katrine Line Kristoffersen og Diana vinther

Medicinsk smertelindring under suturering
– Et sundhedsvidenskabeligt projekt
Forfatter: Sarah Hjorth Andersen

Jordemødres italesættelse af den normale fødsel
Et projekt omhandlende diskursen og betydningen heraf på en obstetrisk fødeafdeling
Forfattere: Fie Lyndorff Svendsen, nanna Styhm Jensen, Sidse Rikke Christensen og Nanna Høgsted Yakubu

Hvem ligger på stue 4...?
Et bachelorprojekt om kategorisering af fødende kvinder under rapportgivning
Forfattere: Lise Rosengreen Nortoft, Eva Lund Hessel og Lena Kirstine Hansen

www.informeretvalg.dk
Gravides brug af internettet - en jordemoderfaglig udfordring
Forfattere: Bitten Jessen, Katrine Holmstrup Sørensen, Signe Havskov Kristiansen og Maj Jensby

HjerteEtik
Et bachelorprojekt om jordemødres faglige skøn omkirng auskultation af fosterlyd ved første jordemoderkonsultation
Forfattere: Julika Tietgen, Paja Kujahn Hvidkjær, Rikke Engelund og Stine Nørgaard Pedersen

Hjælp - jeg er langtidsindlagt
En indsigt i den gravides oplevelse af langtidsindlæggelsen
Forfattere: Anna Fowler Lund og Caroline Haugaard

Antibiotika med omtanke
Et bachelorprojekt om anvendelse af antibiotika til fødende med epidural og ledsagende feber, antibiotikaforbrug og resistens, samt jordemoderfaglige overvejelser herom
Forside
Indhold

Jordemoderen og den kliniske retningslinje
Hvad med det kliniske skøn?
Forfattere: Anne Dahl Laursen, Anne-Sofie Nørager og Signe Lundin

Etik og jordemoderkundskab
Et bachelorprojekt omhandlende standardisering og individualitet i praksis på baggrund af implementeringen af Early Warning Score
Forfattere: Anne Sofie Rostad Pedersen og Maja Lykkemark Leth

Dystoci
En undersøgelse af evidensen og det kliniske skøn
Forfattere: Susanne Lund, Zara Beckmann Cupello og Stine Marie Noe Nielsen

Er det nødvendigt?
Evidensen bag profylaktisk K-vitamin til raske nyfødste - et litteraturstudie
Forfattere: Ann-Marie Hellerung Christiansen, Lærke Gaardsvig Kjeldsen og Mei Helweg Wernberg-Mortensen

Vejledning i vildrede
Et bachelorprojekt om vejledning af gravide der går over termin og tilbydes igangsættelse af fødslen
Forfattere: Marie Bjerg Stampe og Kristine Gottlieb

Jordemoderledede klinikker
- et sted for den normale spontane fødsel
Forfattere: Karin Kønsson, Maiken Hviid og Mathilde Damhus Korsgaard

2013

Sæt i gang!
Forfatter: Marie Wettergren

Fødselsdepression - et hav af muligheder
Forfattere: Camilla Beckmann, Katrine Pilgaard Møller, Helene Anja Kousgaard Kristensen

Dystoci - Et litteraturstudie om tidlig modsat sen intervention med S-drop
Forfattere: Mia Blichfeldt, Rie Tatiana Ditte Koldorf Jørgensen

Fødselsforberedelse - Effekt og virkning
Forfattere: Sonja Eskandari og Irene Rude Riis

Partogram
Forfattere: Sofie Mørk, Astrid Reinholdt og Sanne Kragh  Mikkelsen

Vestimulation med S-drop - en undersøgelse for grundlaget for dansk praksis
Forfatter: Trine Nørgård Kruse
Bilag

Seksualitet og moderskab
Forfatter: Elizabeth Hegermann-Lindencrone

Klem & klip - en belysning af evidens og praksis på afnavlingsområdet
Forfattere: Lea Hoste, Lotte Schäffer og Bára Berg Danielsen

Er en del af jordemoderens virksomhedsområde ulovligt?
Et bachelorprojekt omhandlende jordemoderens administration af misoprostol til igangsættelse af fødsler
Forfattere: Maia Grønbæk, Kathrine Kongstad Westergaard og Maiken Maillo Madsen
Forside

STAN
Forfattere: Maja Nielsen, Rikke Kjær Larsen og Tabitha Lorensen

Tværgående besvarelse fysioterapeut- og jordemoderuddannelsen på hhv. UCSyd og Metropol: 
Gravides samt fysioterapeut- og jordemoderstuderendes oplevelser på tværprofessionelt samarbejde på en sundhedsklinik ved en professionshøjskole i Danmark
Forfattere: Lærke Vinberg Rasmussen (jordemodestud.) og Natacha Maria Brun Hansen (fysioterapeutstud.)

Gravid efter bariatrisk operation
Et bachelor projekt om jordemoderens rolle i støtten til bariatrisk opererede gravide
Forfattere: Elizabeth Bierregaard og Lærke Bonnerup Hansen

Fra mand til far - jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen
Forfattere: Karin Falk Eriksen, Lise Hjelmer, Estrid Tang Fokdal og Karen Klitlund

Hele pakken: Nationalprojektet Sikre Fødsler under hensyntagen til den enkelte jordemoder, og det felt hun arbejder i
Forfattere: Lotte Møller, Mai Cecilie Juul Sørensen og Sara Maria Nørholm

Den bekymrede gravide - At være gravid i et risikosamfund
Forfattere: Nanna Ting Andersen, Christine Schou Ellehauge og Sarah Kirkelund Christensen

Hvilken dag? - beslutning om igangsættelse
Forfattere: Kamilla Hansen, Stine Kortegaard, Tina Nielsen og Mai Moss

Ambulant udskrivning af førstegangsfødende - et trygt og sikkert alternativ?
Forfattere: Trine Damsted Rasmussen og Sophia Hametner Pedersen
Forside

"Det var et barn, jeg ikke fik, som jeg skulle have haft"
 Et bachelorprojekt om narrativitet og provokerede sene aborter
Forfattere: Karina Dahl Andersen, Stine Ehmsen Roager
Uddannelsesinstitution: UCSyd

Forebyggelse af grad 3 & 4 bristninger - Jordemoderens ansvarsområde
Forfatter: Camilla Kobs Laursen
Uddannelsesinstitution: UCSyd

Tid til tanker - Tanker om tid
Forfatter: Anna Lyster-Clausen
Forside
Bilag

Hvorfor er det så svært?
Et bachelorprojekt om evidensgrundlaget for progesteron ved truende præterm fødsel og implementering af ny evidens i praksis!
Forfattere: Gry Meldgaard Bruun, Natalie Dyrlund Kristensen og Sabine Juul Pedersen

"Naturen gør ikke tingene ens hver gang (...)" - om udviklingen i fødselshjælpen og den normale fødsel på obstetriske afdelinger
Forfattere: Anna Sofi Weirsøe Olsen, Camilla Byskou Andersen og Stine Mia Søndergaard
Forside
Resume
Interviewguide
Søgeprotokol

Hvad bestemmer over dig? Jordemødres oplevelse af handlemuligheder ved dystoci
Forfattere: Lene Marie Skjød Stranddorf, Stine Ipsen Ørum Bro og Laura Bøjlesen Vig

Epidural analgesi - en oplevelse værd?
Et bachelorprojekt om håndtering og udfordringer ved epidural analgesi
Forfattere: Ann-Katrin Clausen og Sisse Gram

Kvindens oplevelse af presseperioden
Forfattere: Nina Angelina Nielo og Janni Beyer Pedersen
Forside

Præmature mødre - jordemoderens mulighed for at støtte kvinder, der har født meget prætermt
Forfattere: Anne Schurmann og Henriette Callesen

Når to bliver til tre - Udfordringer og forandringer i parforholdet
Forfattere: Katrine Gutzke Ramsdahl og Anna Lykke Christensen

Juni 2012

Aktiv behandling af efterbyrdsperioden
Forfattere: Carina Grønkjær, Ellen Mundbjerg Madsen, Johanne Gredal Knudsen
Uddannelsesinstitution: Professionshøjskolen Metropol
Vinder af Bachelorprisen 2012 (Første præmie)

Ambulant Igangsættelse - en sikker og tryg løsning?
Forfattere: Ida Asbøg Nielsen, Karen B.S. Kildahl, Lea Givskov
Uddannelsesinstitution: UCN Aalborg

Epidural analgesi og oxytocin stimulation i relation til den tidlige ammeperiode
Forfatter: Sarah Louise Laursen
Uddannelsesinstitution: UC Syd Esbjerg

Familiedannelsesperspektiver - Et bachelorprojekt i jordemoderkundskab om etniske minoritetskvinders position i den danske svangreomsorg
Forfattere: Nadia Sebjerg Rahr, Pernille Hintze Hansen
Uddannelsesinstitution: UCN Aalborg

Fra fotograf til fødselshjælper - Fædres fødselsoplevelser i relation til jordemoderfaglig omsorg
Forfattere: Lisa Christina Dahl og Signe Seeberg Hansen
Uddannelsesinstitution: UC Syd Esbjerg

Fødselsfortællinger på internettet - Hvilken opfattelse om graviditet og fødsel skabes der?
Forfattere: Line F. Jespersen, Sarah Ann Sommer
Uddannelsesinstitution: Professionshøjskolen Metropol

Følelsesmæssigt turbulent, men egentligt ikke belastende - et kvalitativt projekt om danske jordemødres oplevelse af at varetage provokerede aborter
Forfattere: Kamilla Kamp Vanmann Knudsen, Johanna Fog Saxe
Uddannelsesinstitution: Professionshøjskolen Metropol

Gør fokus på smerte ondt værre?
Forfatter: Heidi Meyer Vallentin
Uddannelsesinstitution: Professionshøjskolen Metropol

Hvordan styrkes jordemoderens kompetencer, således at hun kvalificerer sin vurdering af CTG
Forfattere: Anette  Buus, Lea Dahl Kristiansen
Uddannelsesinstitution: UCN Aalborg
Vinder af Bachelorprisen 2012 (Anden præmie)

Implementering af evidens i jordemoderens kliniske praksis
Forfattere: Marianne Kviesgaard, Anita Petersen, Pernille Tangaa, Katrine Nelausen
Uddannelsesinstitution: UC Syd Esbjerg

Lykkelige omstændigheder? - en jordemoderfaglig indsats for depressionsramte gravide i specialkonsultation
Forfattere: June Lund Graagaard, Olivia Svane-Christiansen
Uddannelsesinstitution: UC Syd Esbjerg

Pressetrang før orificium er udslettet
Forfattere: Stina Kruse Skov og Tanja Nielsen
Uddannelsesinstitution: Professionshøjskolen Metropol

Januar 2012

Admission CTG - Hvorfor?
Forfattere: Sarah Elnono, Maria Nielsen
Uddannelsesinstitution: Professionshøjskolen Metropol

Den skjulte fase - mødet mellem jordemoderen og kvinden i latensfasen
Forfattere: Betina B. W. Hansen, Jeanette Villum Andersen & Maja Guldbæk Arendsen
Uddannelsesinstitution: UCN Aalborg

Dystoci - et projekt om at kvalificere og individualisere diagnosen og sikre en relevant behandling
Forfattere: Anette Rom Olsen, Anna Sørensen, Didde Stenmann Tychsen, Ina Fensmark Søndergaard
Uddannelsesinstitution: UCN Aalborg

Fysisk aktiv - også i min graviditet?
Forfatter: Heidi Bredal Jensen
Uddannelsesinstitution: UC Syd Esbjerg

Jordemoderens understøttelse af den normale fødsel på den obstetriske afdeling
Forfatter: Marie Kæmpe
Uddannelsesinstitution: Professionshøjskolen Metropol

Snakken om evidens og evidensen om snakken
Forfattere: Katja Marie Schwartz Suneson, Kriselle Marie Sison Christensen, Helene Beck
Uddannelsesinstitution: Professionshøjskolen Metropol
Vinder af Bachelorprisen 2012 (Tredje præmie)

2011

Den tidlige barselsperiode i hjemmet - en filosofisk hermeneutisk opgave
Forfatter: Anja Als Dyhr og Maria Louise Birkegård Jensen
Uddannelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol
Vinder af Bachelorprisen 2011 (Første præmie)

Frit valg på alle hylder? - Et sundhedsvidenskabeligt projekt om betydningen af epiduralblokadens tilgængelighed for den fødendes valg og jordemoderens faglighed
Forfattere: Katrine Brander Skovsted, Signe From Andersen, Chanett Frahm, Louise Astrid Mabire
Uddannelsesinstitution: UCN, Aalborg

Graviditas prolongata - Kvindens valg?
Forfattere: Tea Madsen og Maja Grau
Uddannelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, Esbjerg, University College Syddanmark

Hvornår går jeg i fødsel? Et bachelorprojekt om at støtte den gravide i at mestre graviditeten som passerer terminsdatoen, med hindeløsning som muligt indgreb
Forfattere: Janne Louise Andersen og Tine Sund Sørensen
Uddannelsesinstitution: University College Syddanmark

Jordemoderen som forankret ledsager under fødslen
Forfattere: Anne-Sofie Bang Hansen, Kirsten Skov Græsholt, Mam Anna Bah Levisen og Mie Malene Nørgaard
Uddannelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, Esbjerg, University College Syddanmark
Vinder af Bachelorprisen 2011 (Anden præmie)

Pelvic Floor Morbidity
Forfattere: Mira Gorlén, Christina Hansen, Anne Engsig
Uddannelsesinstitution: Professionshøjskolen Metropol

PTSD – en overset efterfødselsreaktion. Jordemoderens forebyggende rolle
Forfattere: Stine Marie Hansen, Katrine Refsgaard og Annika Frøkjær Pedersen
Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg

S-drop på ukendt indikation
Forfattere: Anne Westh, Nanna Kjær & Malene Hole
Uddannelsesinstitution: UCN Aalborg
Vinder af Bachelorprisen 2011 (Tredje præmie)

Store ord, store emner - et bachelorprojekt om hvordan jordemoderen kan kommunikere med den overvægtige gravide
Forfattere: Camilla Hilda Sandholm, Line Biltoft, Mette Langeland Larsen og Pernille Pedersen
Uddannelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen UC Syddanmark

Tavlen i vagtrummet – en undersøgelse af fødegangstavler med afsæt i Science and Technology Studies
Forfattere: Lisbet Arentoft og Marianne Sande Prien
Uddannelsesinstitution: Professionshøjskolen Metropol

Tvungen tidlig udskrivelse – konsekvenser og kvindernes ønsker
Forfattere: Lotte Gregers og Hanne Albrecht Sylvest Munk
Uddannelsessted: Professionshøjskolen Metropol

Urininkontines – et jordemoderfagligt perspektiv
Forfattere: Jeanette Dorning Brix og Louise Schubert Paaske
Uddannelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, Esbjerg, University College Syddanmark

Usikkerheden ved at have passeret terminsdatoen
Forfattere: Vigga Marie Norup Jensen, Sisse Rodkjær Nielsen, Malene Tranekær og Sofie Conrad
Uddannelsesinstitution: University College Nordjylland

2010

Emotionel dystoci - en overset diagnose i praksis?
Forfattere: Rikke Sundall & Stine Petersen
Uddannelsesinstitution: UC Syddanmark

Hjemmefødsler - en medicinsk teknologivurdering
Forfattere: Lea Lund Palsøe, Rebecca Perriton Veilgaard Rasmussen og Stine Winkler Roswall
Uddannelseinstitution: Professionshøjskolen Metropol

2009

Arkitekturen i fødemiljøet - En overset faktor i den spontant forløbende fødsel?
Forfattere: Tanya Kirkegaard, Rikke Strangholt og Hanne Brøgger
Uddannelsesinstitution: Professionshøjskolen Metropol

Partogrammet - en selvfølgelighed i praksis
Forfattere: Sara Hamilton, Louise Vestergaard og Mie de Wolff
Uddannelsesinstitution: Professionshøjskolen Metropol

Retningslinjer for den normale fødsel
Forfattere: Heidi Hajslund Christensn, Mette Kabell Hansen, Nina Olsén Sørensen
Uddannelsesinstitution: Professionshøjskolen Metropol, København

2007

Er VBAC en god ide? - Et litteraturstudie om vaginalfødsel ift. elektivt sectio ved section antea
Forfattere: Karoline Vorm, Dorte Ravn og Joan Iwersen
Uddannelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, CVU Øresund

The power to Name - the power to Act - Empowerment i jordemoderkonsultationen
Forfattere: Marianne Hyldahl Jensen, Elin Juul Mogensen, Merete Lausten Thomsen og Trine Ørum
Uddannelsesinstitution: Sundheds CVU Nordjylland

Til toppen


Specialer fra Kandidater i Jordemodervidenskab

 

 

Til toppen
Kandidatprojekter

 

 

Til toppen

Faktorer som bidrager til et understøttende jordemoderfagligt arbejdsmiljø
Et kvalitativt studie baseret på fokusgrupper med jordemødre

Forfatter: Mie Mortensen
Uddannelsesinstitution: SDU
Udgivelsesår: Maj 2018
Studie: Kandidat i Jordemodervidenskab

Naturfleksibilitetens vilkår i jordemoderkonsultationen - En autoetnografisk tilgang til mødet mellem jordemoderen og den gravide kvinde 
Forfatter: Marianne Holm Jessen 
Uddannelsesinstitution: Københavns Universitet 
Udgivelsesår: Januar 2008

Kejsersnit på moders ønske - En analyse af danske kvinders perspektiv på fænomenet 
Forfatter: Kirsten Faaborg 
Uddannelsesinstitution: Syddansk Universitet 
Udgivelsesår: 2006


Masterprojekter

 

Til toppen

Klædt på til læring - En undersøgelse af hvordan jordemoderstuderendestrivsel kan støttes i praktikperioden
Forfatter: Lene Kjærgård
Uddannelsesinstitution: Aarhus Universitet
Udgivelsesår: 2016

Huset og de unge mødre - En antropologisk analyse af unge mødres møde med et institutionelt tilbud
Forfatter:
Lisbeth Weller Laursen
Uddannelsesinstitution: Aarhus Universitet , Institut for Kultur og Samfund
Udgivelsesår: 2015

Det jordemoderfaglige skøn 
Det jordemoderfaglige skøn i praksisudøvelse baseret på faglige retningslinjer
Forfatter: Gitte Bjørnlund
Uddannelsesinstitution: Aalborg Universitet, Institut for læring og filosofi
Udgivelsesår: 2014

Et kvalitativt studie af læringsmiljøets betydning for læring i arbejdslivet
Forfattere: Anne Burhøi, Lene Dobson og Trine Grundtvig Jensen
Uddannelsesinstitution: RUC, Institut for psykologi og uddannelsesforskning
Udgivelsesår: 2015

3 perspektiver på tidlig hjemsendelse af flergangsfødende 
Praksis – Forældreoplevelse – Omkostninger 

Forfatter: Lea Brinkmann 
Uddannelsesinstitution: Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Udgivelsesår: August 2011

Meld jer til kurserne! - En analyse af sammenhængen mellem Jordemoderforeningens interne kurser og jordemødres professionelle identitet 
Forfatter: Nanna Lyby 
Uddannelsesinsitution: Danmarks Pædagogiske Universitet 
Udgivelsesår: 2009

At styre sundheden - Forholdet mellem styring og subjektivitet i forebyggelsen af overvægt og depression i hele befolkningen og blandt de gravide i den danske folkesundhedspolitik 1999-2010 
Forfatter: Lene Toxvig 
Uddannelsesinstitution: Aarhus Universitet 
Udgivelsesår: Sommer 2008

Girl-power. Empowerment i jordemoderuddannelsen 
Fortatter: Karin Lindholm Christensen 
Uddannnelsesinstitution: Aalborg Universitet 
Udgivelsesår: 2007

Mennesket som sundhedsvæsenets eneste fikspunkt i spændingsfeltet mellem behov og ønsker samt obligatoriske akkrediteringsinitierede standarder som en andet kvalitetsparameter for god klinisk analyse - Med kvalitetsudviklingsprogrammet "Det spædbarnsvenlige Initiativ" som praksiseksempel 
Forfatter: Karen Marie Strand-Holm 
Uddannelsesinstitution: Aarhus Universitet 
Udgivelsesår: Sommer 2007 

Tro og viden om fødsler - Masterspeciale i Sundhedsantropologi 
Forfatter: Helene Nette Svahn Bovin 
Uddannelsesinstitution: Aarhus Universitet 
Udgivelsesår: Juni 2007

Epiduralbedøvelse som smertelindring til vaginale fødsler - Udvikling, komplikationer, nytte og langsigtede omkostninger 
Forfatter: Ingrid Jepsen 
Uddannelsesinstitution: 
Udgivelsesår: 2006

Mod på at føde - En problematisering af det frie valg mellem fødsel og kejsersnit 
Forfatter: Else Broberg Jensen 
Uddannelsesinstitution: Danmarks Pædagogiske Universitet 
Udgivelsesår: 2005


Kandidatspecialer fra Kandidat i Jordemodervidenskab

Her finde du en oversigt over kandidatspecialer