• Print
  • Bookmark and Share

Arbejdsgrupper

I Dansk Jordemoderfagligt Selskab udarbejder arbejdsgrupper baggrundspapirer.

Vi har nu nedsat en arbejdsgruppe om evidensbegrebet. Tak til jer, der har meldt jer til arbejdet. Næste arbejdsgruppe skal udarbejde et baggrundspapir om sundhedsfremme-begrebet. Der søges 5-8 jordemødre til dette arbejde, og hvis du er interesseret i at deltage, kan du skrive en mail til bestyrelsesformand Katja Schrøder på kschroeder@remove-this.health.sdu.dk. Fristen for ansøgning er d. 1. juni 2019.

Generel beskrivelse af arbejdsgrupper


Arbejdsgruppe om sundhedsfremme

Oplæg til arbejdsgruppen:

Sundhedsfremme defineres forskelligt - det ses både som synonym for forebyggelse og som den diametrale modsætning til forebyggelse. Da jordemødre arbejder med sundhedsfremme, er der behov for et baggrunds-papir, der afdækker de bagvedliggende forståelser og styringsbestræbelser i brugen af sundhedsfremme-begrebet.

Dansk Jordemoderfagligt Selskab arbejder for at inddrage forskellige forskningsdiscipliners bidrag til det samlede vidensgrundlag for jordemoderfaget. Der ønskes en beskrivelse af sundhedsfremme og af den diskussion, der har været knyttet til brugen af begrebet. Denne beskrivelse skal udgøre Dansk Jordemoderfagligt Selskabs baggrundspapir om sundhedsfremme. Baggrundspapiret skal endvidere indeholde en positionering, hvor der tydeligt argumenteres for, hvordan selskabet fremadrettet vil anvende sundhedsfremme som begreb. Redegørelsen og argumentationen skal være med henvisning til relevant og anerkendt litteratur på området.


Arbejdsgruppe om evidensbegrebet

Arbejdsgruppe om evidensbegrebet