• Print
  • Bookmark and Share

Arbejdsgrupper

I Dansk Jordemoderfagligt Selskab udarbejder arbejdsgrupper baggrundspapirer.

Generel beskrivelse af arbejdsgrupper

Der er i øjeblikket to arbejdsgrupper i gang. Deres arbejde kan du læse mere om herunder.

Næste arbejdsgruppe opstarter i 2020, emnet for kommende arbejdsgrupper udmeldes her på hjemmesiden og i nyhedsbrev til alle DJS' medlemmer, så snart emnet er fastlagt


Arbejdsgruppe om sundhedsfremme

Arbejdsgruppe om sundhedsfremme


Arbejdsgruppe om evidensbegrebet

Arbejdsgruppe om evidensbegrebet