• Print
  • Bookmark and Share

Dansk Jordemoderfagligt Selskab

Velkommen til Dansk Jordemoderfagligt Selskab. Vi i bestyrelsen glæder os til at lave jordemoderrelevant vidensdeling for og sammen med dig.

Glæd dig allerede nu til generalforsamlingen 12. september 2019, vi planlægger et spændende program med både oplæg og generalforsamling.

I Dansk Jordemoderfagligt Selskab arbejder vi for:

  • At skabe en platform for jordemoderfaglig vidensudvikling, der kan bidrage med let tilgængelig indsigt i evidens og nyeste viden indenfor det jordemoderfaglige felt.
  • At være en aktiv samarbejdspartner for andre faglige selskaber, patienter og politiske organer i udviklingen af tilbud om omsorg og behandling i forbindelse med graviditet, fødsel, barsel og seksuel og reproduktiv sundhed.
  • At viden og evidensbaserede anbefalinger om seksualitet, reproduktion, graviditet, fødsel og barsel baseres på et bredt videnskabsteoretisk grundlag, og afdækker relevante natur-, human- og samfundsvidenskabelige aspekter.
  • At involvere patienter i arbejdet med faglige anbefalinger.
  • At involvere tværfaglige samarbejdspartnere i arbejdet med faglige anbefalinger.

Næste generalforsamling

Glæd dig allerede nu til generalforsamlingen den 12. september 2019 kl. 12-17 på Kolding Sygehus.

Bestyrelsen har planlagt et spændende program med både oplæg og generalforsamling.

Se programmet og tilmeld dig

Dagsorden for mødet

Procedure for valg til bestyrelsen DJS 2019 

Indmeldelse

Høringssvar

Hindeløsning

Dansk Jordemoderfagligt Selskab er blevet hørt af Styrelsen for Patientsikkerhed om emnet "hindeløsning" - vi har svaret, som I kan læse det her - spørgsmålene fra styrelsen fremgår af vores besvarelse
Læs høringssvaret