• Print
  • Bookmark and Share

Dansk Jordemoderfagligt Selskab

 

I Dansk Jordemoderfagligt Selskab arbejder vi for:

  • At skabe en platform for jordemoderfaglig vidensudvikling, der kan bidrage med let tilgængelig indsigt i evidens og nyeste viden indenfor det jordemoderfaglige felt.
  • At være en aktiv samarbejdspartner for andre faglige selskaber, patienter og politiske organer i udviklingen af tilbud om omsorg og behandling i forbindelse med graviditet, fødsel, barsel og seksuel og reproduktiv sundhed.
  • At viden og evidensbaserede anbefalinger om seksualitet, reproduktion, graviditet, fødsel og barsel baseres på et bredt videnskabsteoretisk grundlag, og afdækker relevante natur-, human- og samfundsvidenskabelige aspekter.
  • At involvere patienter i arbejdet med faglige anbefalinger.
  • At involvere tværfaglige samarbejdspartnere i arbejdet med faglige anbefalinger.

Høringssvar

Hindeløsning

Dansk Jordemoderfagligt Selskab er blevet hørt af Styrelsen for Patientsikkerhed om emnet "hindeløsning" - vi har svaret, som I kan læse det her - spørgsmålene fra styrelsen fremgår af vores besvarelse
Læs høringssvaret