• Print
  • Bookmark and Share

Valg af ny formand

Jordemoderforeningen skal have ny formand

Lillian Bondo forlader posten som formand for Jordemoderforeningen.

Der indkaldes hermed kandidater til posten. Alle aktive autoriserede medlemmer af Jordemoderforeningen er valgbare.

Proceduren for valget er beskrevet i vedtægterne.

Jordemødre, der ønsker at stille op til formandsposten, skal melde deres kandidatur til sekretariatet inden tirsdag den 28. maj 2019 klokken 16. Kandidaturet skal være skriftligt, og der skal medsendes en stillerliste med mindst 25 aktive autoriserede medlemmer af Jordemoderforeningen som underskrivere. Stillerlister fås ved henvendelse til Jordemoderforeningens sekretariat.

Hvis der kun er én kandidat, er vedkommende valgt.

Ved flere kandidater 
Hvis der er flere kandidater, sker der følgende:

Kandidaterne vil præsentere sig i et valgprogram, der lægges på www.jordemoderforeningen.dk. Præsentationerne vil blive offentliggjort, efterhånden som de enkelte kandidaters valgprogram og stillerlister er foreningens sekretariat i hænde.

I starten af juni udsendes en mail til alle aktive medlemmer af Jordemoderforeningen med et link til afstemningen. Husk at opdatere din mail i medlemssystemet - primært den private mail - hvis du vil stemme. Mailen vil også indeholde et link til præsentationen af kandidaterne. Hvis du ikke modtager denne mail, kan det skyldes, at vi ikke har din korrekte mailadresse. Du bedes derfor kontakte sekretariatet på sek@jordemoderforeningen. dk hurtigst muligt og senest fredag den 21. juni klokken 11.

Der udsendes ikke valgmateriale med papirpost, så det er vigtigt, at vi har din korrekte mailadresse.

Hvis der er mere end en kandidat til posten, afholdes der valgmøder i de fem kredse. Dato og sted for møderne vil blive annonceret på www.jordemoderforeningen.dk.

Afstemningen slutter fredag den 21. juni 2019 klokken 15.


Kandidater til formandsposten

Efterhånden som kandidaterne melder sig, så kommer deres valgoplæg på hjemmesiden.


Lis Munk - læs valgoplæg


Tidslinje


28. maj kl. 16.00 Frist for opstilling som kandidat

Primo juni Udsendelse af stemmemateriale pr. mail

21. juni kl. 15.00 Afstemningen slutter


Tiden er kommet ...

Lillian Bondos begrunder, at hun  trækker sig som formand i lederen i Tidsskrift for Jordemødre nr. 3, 2019

Læs lederen