• Print
  • Bookmark and Share

Sus Hartung

Jordemoderforeningen skal arbejde for bæredygtige arbejdsliv for alle jordemødre - gennem hele livet.

Jeg stiller op til Jordemoderforeningens hovedbestyrelse. Mit mål er at sikre bæredygtige arbejdsvilkår for Jordemoderforeningens medlemmer igennem et målrettet politisk arbejde.

Jeg støtter Jordemoderforeningens langsigtede strategi 'Hele liv til jordemødre - Jordemødre hele livet'. Aktuelt oplever vi strategiens effekt ved, at hospitalernes monopol på jordemødre for alvor er udfordret i Region Hovedstaden. Strategisk anvendelse af det nye konkurrenceparameter, mener jeg, kan bane vejen frem mod mere familievenlige og bæredygtige arbejdsliv på jordemødrenes offentlige arbejdspladser.

Jordemoderforeningens indsats med at brande jordemødre, som en værdifuld ressource i det brede sundhedsvæsen, er en kæmpe succes for jordemoderfaget. Det er lykkedes at skabe en opmærksomhed og opbakning i den brede befolkning omkring jordemoderens værdi og betydning. Det skal omsættes til bedre arbejdsvilkår for jordemødre. Det er en af de vigtigste opgaver, der venter forude.

Som tillidsrepræsentant og næstformand i Hovedstadskredsen følger jeg udviklingen af jordemødrenes arbejdsliv på tætteste hold. Jeg kender dybden og bredden af mine kollegers udfordringer og bekymringer i deres ansættelser.

Konkret indflydelse på jordemødrenes ansættelsesvilkår og organiseringen af deres arbejdsliv er helt centrale indsatsområder for mig. Kampen for dette er både en del af mine daglige opgaver, og vigtige dele af mine overordnede strategiske overvejelser, når jeg inddrager et begreb som bæredygtigt arbejdsliv, hvor menneskelige ressourcer ikke må nedbrydes, men opbygges og betragtes som et mål i sig selv.

Mange jordemødre arbejder for eksempel på deltid for at kunne udholde arbejdsbelastningen. Deltidsarbejde er med til at fastholde jordemødre på en livslang lav løn, hvilket jordemødre oplever konsekvenserne af, når de skal kreditvurderes eller pensioneres. Manglen på bæredygtige arbejdsvilkår, indflydelse på ansættelsernes organisering og ringe økonomi skaber udfordringer med at fastholde jordemødre på de offentlige arbejdspladser. Der er brug for, at vi skaber større politisk opmærksomhed på disse udfordringer, således at vores værdifulde arbejdskraft fastholdes.

Jordemoderfaget tager afsæt i kvindelivet. Jordemoderforeningen skal selvfølgelig fortsat arbejde for kvinders vilkår lokalt som globalt og selvfølgelig deltage som de væsentligste aktører på de centrale sundhedspolitiske udspil og strategier indenfor kvindelivet. Jordemoderforeningen skal fortsat sikre udviklingen af jordemødres brede faglighed. Det vil blandt andet sige sikre videreuddannelse og være med til at bane vejen for nye ansættelser i regionerne og kommunerne.

Jordemoderforeningen og dens medlemmer kan anvende min fagpolitiske viden, forhandlingserfaring og viden om sundhedsvæsenets aktører til at udforme realistiske og stærke strategier, der skal sikre jordemødrene bedre arbejdsvilkår og ansættelsesmuligheder.

Faktaoplysninger
Sus Hartung, 56 år

Bachelor i Jordemoderkundskab fra København 2007 

Cand.scient.san fra Københavns Universitet 2015

Tillidsrepræsentant uddannelse 2016

Ambassadør uddannelse 2019

Ansat på Rigshospitalet 2007 -

Censor på Jordemoderuddannelsen 2014-2020

Tillidsrepræsentant fra 2008 - 2011 & 2016 - 2021:

  • Initiativtager til lokal løntrinsmodel baseret på kompetencer
  • Initiativtager til omstrukturering af hele døgnvagter til halve døgnvagter
  • Initiativtager til arbejdstidsregler i PIXI format
  • Initiativtager til bæredygtigt arbejdsliv

Næstformand i Hovedstadskredsen

Næstformand LMU Medlem i VMU

sus.hartung@remove-this.regionh.dk

Telefon 609 44 123