• Print
  • Bookmark and Share

Rikke Damkjær Maimburg

Jeg hedder Rikke Damkjær Maimburg er 45 år, bor i Aarhus og er mor til den skønneste pige på 15 år. Jeg har været jordemoder i 21 år, har en videreuddannelse i folkesundhed og en ph.d i reproduktiv epidemiologi. Jeg er ansat som lektor på Aarhus Universitet og forskningsleder ved afdelingen for kvindesygdomme og fødsler på Aarhus Universitetshospital. Derudover er jeg forskningsprogramleder for et tværfagligt forskningsprogram for ansatte med en sundhedsprofessionsuddannelse på Aarhus Universitetshospital, samt videnskabelig redaktør på et internationalt tidsskrift.

Jeg vil gerne vælges til hovedbestyrelsen i jordemoderforeningen, fordi jeg mener, jeg kan bidrage med andre kompetencer og nye vinkler end de, der primært bliver repræsenteres af jordemødre i TR-funktioner og i formandsskabet. Kompetencer og vinkler, som jeg mener, vores fag og forening har stor gavn af også bliver repræsenteret i hovedbestyrelsen.

I de to år, jeg har siddet i hovedbestyrelsen, har jeg især forsøgt at skabe opmærksomhed og bidrage med løsninger på, hvordan vi fagligt og strategisk sikrer, at vores profession følger med fagligt og bevare en høj professionalisme ved i højere grad at inddrage uddannelses- og forskningsperspektivet i hovedbestyrelses arbejde. En høj fag-professionalisme er afgørende for at sikre, at jordemoderen opnår rimelige arbejdsforhold og på sigt en løn, der afspejler jordemoderens ansvar og kompetencer. Det er afgørende, at vi også i højere grad beskytter jordemoderens selvstændig virksomhedsområde, som i de senere år desværre for ofte er blevet udfordret fx ved implementering af guidelines baseret på et utilstrækkeligt fagligt grundlag, i tilrettelæggelsen af driften, i uddannelses- og forskningsøjemed og i faglige udkast til nationale anbefalinger, senest oplevet i udkast om organisering af fødesteder udsendt af Sundhedsstyrelsen.

Jeg vil blive utrolig glad, hvis du vil stemme på mig og dermed give mig mulighed for en plads i hovedbestyrelsen. Hvis du stemmer på mig, vil din stemme endvidere signalere et ønske om mere fokus på det arbejde, jeg gerne vil bidrage med i hovedbestyrelsen og i vores fag. Hvis du hjælper mig ind i hovedbestyrelsen, vil jeg til gengæld arbejde ihærdigt for, at vores fag og forening står faglig stærkt og har fokus på en løbende videreudvikling af jordemoderfaget via uddannelse og forskning. Det skal være med til at skabe bedre arbejdsvilkår og løn til danske jordemødre og beskytte vores selvstændige virksomhedsområde. Jeg er klar over, at det ikke altid er en nem opgave, men jeg vil gøre min bedste, også når det er svært eller upopulært.