• Print
  • Bookmark and Share

Mette Kabell Hansen

Jordemoderfaget er et spændende sted lige nu. Flere og flere jordemødre finder veje til at bruge deres kompetencer på områder, der rækker ud over vores traditionelle ansættelsesområde på føde-, barsels- og svangreafdelinger. Det er fantastisk at se, hvordan jordemoderfaget knopskyder vildt og frodigt i mange retninger og det er vigtigt for mig, at Jordemoderforeningen fortsætter med at kunne rumme de jordemødre, der vælger en alternativ vej i deres arbejdsliv.

Mit navn er Mette Kabell Hansen, jeg er 35 år gammel, og min egen vej startede som basisjordemoder på først Glostrup og senere Hvidovre Hospital, hvor jeg var vidt omkring. Jeg arbejdede i en dejlig hjemmefødselsordning, blev tillidsrepræsentant og fik senere en administrativ stilling som vagtplanlægger. Jeg fik lyst til at arbejde mere teoretisk med jordemoderfaget og startede på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på Københavns Universitet for at kvalificere mig hertil. Nu skriver jeg speciale på Rigshospitalet, hvor jeg også har en ugentlig dag i jordemoderkonsultationen.

På Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed er jeg tilknyttet et forskningsprojekt omhandlende gravide kvinder, der lever med kronisk sygdom, hvor mit speciale undersøger kvindernes oplevelse af svangreomsorgen. Hvad der skal ske, når jeg afleverer til sommer, er uvist, men drømmen er at kunne fortsætte med forskning. At kunne bidrage til den videre evidensbasering af vores fag, dét jordemødre kan og gør hver eneste dag på fødestuen, i jordemoderkonsultation, på barselsgangen osv., ville være fantastisk. Jeg er overbevist om, at det kommer os og vores fag til gode, at vi får en større viden om, hvad det er jordemødre gør og kan i arbejdet med at fastholde det normale og ukomplicerede - også når graviditeten eller fødslen udvikler sig patologisk. Vi skal tilegne os mere viden om, hvorfor det er så vigtigt for graviditetsforløbet, fødslen og amningen, at det er os jordemødre, der varetager omsorgen for kvinderne og familierne.

Mine forhåbninger for jordemoderfaget de næste år går i to retninger. Jeg håber, at vi får mulighed for at udvide vores ansættelsesområde til at omfatte hele den reproduktive sundhed. En del jordemødre varetager allerede opgaver i dette felt hos praktiserende læger. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for, at vi bliver set som en ressource i forhold til kvindesundhed og seksuel sundhed i et bredt perspektiv. Og så skal vi fortsat konsolidere vores position som den faggruppe, der ubetinget er eksperter i graviditet, fødsel og barsel.

Fra mit synspunkt er det nødvendigt, at vi anerkender de dygtige jordemødre, der arbejder i klinikken, og at vi forsker i det stykke arbejde, de udfører med kvinderne og familierne. Den forskning, der allerede finder sted både i Danmark og i resten af verden, skal vi udbrede, og her er jeg sikker på, at Dansk Jordemoderfagligt Selskab kommer til at spille en vigtig rolle. Jeg var med til den sidste del af selskabets fødsel og er glad og taknemmelig for, at forslaget om at oprette selskabet under Jordemoderforeningen blev vedtaget af kongressen sidste år.

Jeg vil gerne arbejde for, at jordemødre skal have mulighed for at videreuddanne sig, at det prioriteres, at vi kan bruge vores nyerhvervede kompetencer bl.a. indenfor forskningen, og at vi anvender vores forskningsresultater til at præge organiseringen af vores felt. Vi skal kunne sige til vores samarbejdspartnere, at jordemødre er den bedste investering, og det mener jeg, vi gør bedst med evidensen i jordemodertasken.