• Print
  • Bookmark and Share

Marie Gylling

Jeg opstiller til Hovedbestyrelsen i Jordemoderforeningen.

Mit fokus er jordemødres løn- og arbejdsforhold

Mit navn er Marie Gylling, jeg er 49 år. Jeg er uddannet fra Jordemoderskolen i Aalborg i 1998, og er fuldtidsansat jordemoder på Skejby/Aarhus Universitetshospital.

Mine mærkesager i hovedbestyrelsen er:

  1. Grundlønnen skal op
  2. Kompensation for natarbejde skal forbedres
  3. Jordemødre skal have løn for at deltage i kurser og uddannelse, der øger deres kompetencer til gavn for deres arbejdsplads
  4. Jordemødre skal overtage svangreomsorgen

ad 1)
Jordemødres grundløn er bare for lav.

Eksempelvis er en specialuddannet intensivsygeplejerske med 10 års erfaring indplaceret på trin 7. Jeg er som (specialuddannet) jordemoder med 20 års erfaring, indplaceret på trin 6. Min grundløn på trin 6 er kr. 28.526,50 (uden tillæg). Da jeg var ansat som ufaglært sagsbehandler på HK-overenskomst i Randers Kommune på trin 32, var min grundløn på kr. 27.898,25 (uden tillæg).

Det er ikke godt nok. I dag er der ikke formuleret noget om "Løn og/eller økonomiske forhold" under § 2 (formål) i Jordemoderforeningens love. Jeg stiller ændringsforslag om dette på kongressen.

ad 2)
Alverdens intentioner om powernap i nattevagterne kompenserer ikke for, hvor usundt natarbejde er. Jordemoderforeningen bør arbejde for højere tillæg for natarbejde og lovsikret ret til at afspadsere tillæggene.

ad 3)
Jordemødre vil så gerne dygtiggøre sig og forbedre deres kompetencer. De betaler ofte selv for, eller lægger timerne til, eksempelvis kurser i suturering og akupunktur eller videregående uddannelse. Jordemoderforeningen bør arbejde for, at der følger løn med den kompetenceudvikling, som arbejdspladserne har behov for. ( Man kunne her også nævne at jordemødrene bør undlade at opgradere sig for egen regning).

ad 4)
Jordemødre bør overtage de svangrekontroller, der i dag ligger hos den praktiserende læge. Jordemødre er de mest kompetente til at tage sig af gravide. Den gravide vil opnå meget mere kontinuitet og dermed kvalitet. Der er mangel på praktiserende læger, og det er oplagt at flytte "opgaven" med de gravide til jordemoder-regi. Derudover bliver en meget stor del at graviditetsundersøgelserne hos den praktiserende læge udført af sygeplejersker eller andre faggrupper ansat i praksis. Det er jo fuldstændig uhørt.

Jeg har samlet 11 års erfaring som aktiv i Jordemoderforeningen:

  • 2008 - 2013 Tillidsrepræsentant og medlem af HMU, Regionshospitalet Randers
  • 2000 - 2003 Tillidsrepræsentant, Jordemodercenteret, Ringkøbing Sygehus
  • 1997 - 1998 De studerendes repræsentant i Jordemoderforeningens Kredsbestyrelse, Nordjyllands Amt
  • 1996 - 1998 Formand for De Jordemoder Studerendes Forening

Jeg ved qua min erfaring, at arbejdet for bedre løn- og arbejdsvilkår er et tungt og omstændigt arbejde. Det kræver vedholdenhed, engagement og vedvarende forhandlinger med arbejdsgivere og andre med (politisk) indflydelse. Jeg vil gerne deltage aktivt i dette arbejde. Vi skal blive ved med at fortælle den virkelige virkelighed; at jordemødre er veluddannede, kompetente og meget mere værd.

Jeg vil tale jordemødrenes sag. Jordemoderforeningen skal have større fokus på, at hovedopgaven er at sikre bedst mulige løn- og arbejdsforhold for jordemødrene.

Jeg er passioneret, skarp og brænder igennem.

Jeg er klar :-)