• Print
 • Bookmark and Share

Valg 2019

Tegning: Annette CarlsenI 2019 er der valg til flere poster i Jordemoderforeningen:

 • Næstformand for Jordemoderforeningen
 • Kredsformand for de fem regionskredse og Lederkredsforeningen
 • To ekstra personer til hovedbestyrelsen

 


Valg til næstformand

Der skal vælges næstformand for en fireårig periode.

Valget sker ved urafstemning, hvis der er mere end en kandidat til posten. Ved kampvalg om næstformandsposten vil kandidaterne blive præsenteret i Tidsskrift for Jordemødre og på www. jordemoderforeningen. dk. Hovedbestyrelsen og kredsene kan beslutte at holde lokale valgmøder.

Valgbare som næstformand er alle aktive autoriserede medlemmer.

Forslag til næstformand for Jordemoderforeningen skal være skriftlige og være underskrevet af 25 aktive autoriserede medlemmer af Jordemoderforeningen som stillere samt indeholde kandidatens skriftlige accept.

Forslag til kandidater skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 5. april.

Stillerlister kan rekvireres i sekretariatet på jpo@remove-this.jordemoderforeningen.dk.

Den nuværende næstformand Stina Kruse Skov genopstiller til posten.


Valg til kredsformand

Der skal vælges formænd for kredsene for en toårig periode.

Til valget i kredsene er det en forudsætning, at man er medlem i den kreds, man stiller op i. Det er ikke en forudsætning, at man er tillidsrepræsentant for at blive valgt til kredsformand.

Forslag til kandidater til kredsformandsposterne skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 5. april 2019.

Hvis der er mere end en kandidat til en kreds, vil kredsens stemmeberettigede medlemmer få tilsendt en stemmeseddel.

Følgende kredsformænd genopstiller:

 • Hovedstadskredsen: Birgit Plough Jensen
 • Sjællandskredsen: Bodil Bjørg Korsgaard
 • Syddanmarkskredsen: Gitte Valeur
 • Midtjyllandskredsen: Tanja Lyth
 • Nordjyllandskredsen: Line Hundebøl Nielsen
 • Lederkredsen: Anette Frederiksen

Valg til urafstemningsvalgte medlemmer af hovedbestyrelsen

Der skal ved urafstemning vælges to medlemmer af hovedbestyrelsen for en toårig periode.

Alle aktive autoriserede medlemmer kan stille op til posterne.

Forslag til kandidater til posterne som medlem af hovedbestyrelsen skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 5. april 2019.

Stillerlister kan rekvireres i sekretariatet på jpo@remove-this.jordemoderforeningen.dk Læs om valgene


Læs om valgene og Jordemoderforeningen i Tidsskrift for Jordemødre nr. 2, 2019


Tidslinje


For valg til landsformand, kredsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer

 • 5. april Frist for kandidater
 • 30. april Udsendelse af stemmesedler
 • 20. maj Frist for modtagelse af stemmesedler
 • 24. maj Optælling af stemmesedler afsluttes
 • 1. juni De nyvalgte tiltræder