• Print
  • Rss
  • Bookmark and Share

Valg 2017

Tegning: Annette CarlsenI 2017 er der valg til flere poster i Jordemoderforeningen:

  • Landsformand for Jordemoderforeningen
  • Kredsformand for de fem regionskredse og Lederkredsforeningen
  • To ekstra personer til hovedbestyrelsen
  • To ekstra personer til de seks kredsbestyrelser

To repræsentanter i kredsbestyrelserne
Kongressen vedtog i november 2016, at der i hver kreds skal vælges to repræsentanter til kredsbestyrelsen. 

Disse vælges på kredsens generalforsamling i april/maj. Se hvornår generalforsamlingerne afholdes

 


Landsformand - Lillian Bondo er genvalgt
I følge Jordemoderforeningens vedtægter skal der vælges landsformand for en fire-årig periode i ulige årstal forskudt fra næstformandsvalget.

Valg sker ved urafstemning, hvis der er mere end en kandidat til posten. Ved fristens afslutning var der kun en kandidat, nemlig den hidtidige formand Lillian Bondo, som derfor var genvalgt. 

Kredsformænd - alle genvalgt
Kredsformændene vælges for en to-årig periode i ulige år. 
Valg sker ved urafstemning, hvis der er mere end en kandidat til en post.

Her var der ligeledes fredsvalg.

To repræsentanter til hovedbestyrelsen
Kongressen vedtog endvidere, at der som noget nyt skal vælges to repræsentanter til hovedbestyrelsen. Disse vælges også for en to-årig periode i ulige år.

Valg sker ved urafstemning, hvis der er mere end to kandidater. Der var oprindeligt tilmedlt tre kandidater, men da den ene trak sig, var der også her fredsvalg. Rikke Maimburg og Maria Gaden Bjerre blev valgt. 

Vil du vide mere om pladserne i kredsbestyrelserne
Vil du vide mere om pladserne i de fem regionale kredsbestyrelser og lederkredsen, så kontakt kredsformanden for den enkelte kreds:Læs om valgene


Læs artiklerne i Tidsskrift for Jordemødre om valgene

Valg 2017


Tidslinje


For valg til landsformand, kredsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer

  • 5. april Frist for kandidater
  • 30. april Udsendelse af stemmesedler
  • 20. maj Frist for modtagelse af stemmesedler
  • 24. maj Optælling af stemmesedler afsluttes