Regioner og kommuner

Som noget nyt denne gang aftalte Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner (RLTN) en pulje til særlige formål, som regionerne især ønskede at anvende til forbedret pension af ulempeydelserne og til sygeplejersker og jordemødre. Puljen blev udvidet til at omfatte lidt flere faggrupper, for at få opbakning til denne skævdeling i fællesskabet, men det gav stadigvæk mulighed for særligt at prioritere nogle områder på vores felt.

Vi havde længe et forslag på bordet, om at målrette puljen til selve fødegangsarbejdet, men det var desværre ikke muligt at skabe tilstrækkelig sikkerhed for, at udgiften svarede til den afsatte pulje. Som Hovedbestyrelsens anden prioritet er der i stedet for aftalt en ekstra stigning efter 12 år på knap 550 kr. om måneden for jordemødre i trinforløb 5 - 6 (inkl. dem, der efter lokal aftale måtte være på trin 7 og 8). Det giver fremover jordemødre to automatiske stigninger i det regionale lønforløb, som også har været et gennemgående krav fra medlemmerne. Det giver også mulighed for i fremtidige forhandlinger at prioritere denne stigning yderligere.

Derudover forhøjes tillægget efter 8 år fra 1.198 om måneden til 1.350 for alle jordemødre med 8 års erfaring og derover.

På det kommunale område er det også tilfredsstillende at have indgået overenskomst for ledere med jordemoderbaggrund. Jordemoderforeningen bliver således part i lederoverenskomsten sammen med øvrige Sundhedskartel-organisationer.

Se de mere om disse og øvrige forbedringer i den kommende periode i teksterne nedenunder.

Løn

Pension

Arbejdsliv

Faglig udvikling

Praktiske oplysningerUrafstemningsmaterialet

Download urafstemningsmaterialet som pdf-fil


Forligene

Det regionale område

Forhandlingsfællesskabet og RLTN

Sundhedskartellet og RLTN

Det kommunale område

Forhandlingsfællesskabet og KL

Sundhedskartellet og KL


Løntabeller

Her kan du se, hvad de generelle stigninger betyder på trin og centrale tillæg (inkl. reguleringsordning)

Det regionale område

Det kommunale område