• Print
  • Bookmark and Share

Tidslinje

Efter sammenbrud

1. marts
Organisationer på statens, kommunernes og regionernes område er indkaldt til orienteringsmøde i Forligsinstitutionen
Arbejdsgiverne kan vælge at lockoute

2. marts
Organisationer på statens område sender strejkevarsel med virkning fra 4. april

5. marts 
Organisationer på kommunernes og regionernes område sender strejkevarsel med virkning fra 4. april 

8. marts
De statslige arbejdsgivere varsler lockout med virkning fra fra 10. april

12. marts
De regionale arbejdsgivere varsler lockout med virkning fra 10. april

Marts - 4. april/udskudt tidspunkt, dog senest den 7. maj 

Der arbejdes i Forligsinstitutionen for en forligsskitse, som organisationerne skal tage stilling til. Hvis der ligger en forligsskitse fra Forligsinstitutionen, skal de enkelte organisationers kompetente forsamlinger tage stilling til denne. Jordemoderforeningens stemmeberettigede medlemmer skal i sidste ende vedtage et forlig ved urafstemning. Der kan blive tale om en samlet afstemning for hele det offentlige område om et samlet forlig (sammenkædning)

Marts - april
Forligsmanden kan udskyde en konflikt 2 x 14 dage, hvis hun stadig ser mulighed for forlig

4. april
En strejke kan tidligst gå i gang

7. maj
En strejke kan senest gå i gang

10. april
En lockout kan tidligst gå i gang 

 

 

 


Animationsfilm om OK18

Hvem forhandler vi med? Hvem forhandler vi mod?

Hvornår forhandler vi alene? Hvornår forhandler vi fælles?

Bliv klogere på forløbet af de kommende overenskomster i denne lille film - klik her.