• Print
  • Bookmark and Share

Tidslinje

Fra forlig til urafstemning

Den 30. april
Tekniske forhandlinger om organisationspuljer og puljer til særlige formål

Den 2. maj
Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i Jordemoderforeningen

Den 3. maj
Møde i Sundhedskartellets forhandlingsudvalg med forberedelse af de afsluttende politisk organisationsforhandlinger med RLTN

Den 3. maj
Politiske organisationsforhandlinger med RLTN

Den 4. maj
Repræsentantskabsmøde i Forhandlingsfællesskabet om tiltrædelse af forliget

Den 7. maj
Tekniske forhandlinger med KL

Den 8. maj
Afsluttende politiske forhandlinger med KL

Organisationsforhandlingerne sammen med CO10 på det statslige område er ikke fastlagt endnu

Ultimo maj
Der planlægges fem regionale medlemsmøder i sidste halvdel af maj

Medio maj til 4. juni
Urafstemningen skal ligge i perioden 18. maj til 3. juni Nærmere datoer følger

6. juni
Her skal et endeligt resultat på alle tre områder foreligge.Animationsfilm om OK18

Hvem forhandler vi med? Hvem forhandler vi mod?

Hvornår forhandler vi alene? Hvornår forhandler vi fælles?

Bliv klogere på forløbet af de kommende overenskomster i denne lille film - klik her.